Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » Former fremtidens løsninger, slik at folk kan bo godt og trygt
Sponset

Bildet av byråkratiske og tungrodde offentlige etater stikker dypt hos mange, men Husbanken står som et levende bevis på at den forestillingen er foreldet.

Alle trenger et sted å bo. Tryggheten det gir, betyr mye for livene vi kan leve. Her har Husbanken et viktig samfunnsoppdrag.

– Vi jobber med å tilrettelegge for at alle skal kunne få et godt hjem. For meg innebærer det ansvar for studenter og personer med behov for omsorgstjenester. Dette er grupper som ofte er prisgitt at andre bestemmer hva som er tilgjengelig for dem, forteller Vera Slapø Nes, som er rådgiver på Lån og tilskudd i Husbanken.

Vera er utdannet arkitekt, og jobber også med boligkvalitet. Når viktige beslutninger skal fattes, sørger hun for at beboernes behov løftes frem.

– Jeg opplever å ha stor innflytelse på slike beslutninger, og får bidra til å sikre at det ikke fires på kvaliteten i byggeprosjekter, fortsetter hun.

Brukersentrerte løsninger

Maren Sjøtveit, avdelingsdirektør for IT-design i Husbanken, har en bror med spesielle behov, som bor i kommunal bolig. Gjennom oppveksten fikk hun se utfordringene foreldrene støtte på i offentlig sektor, med myriader av skjemaer og nettsider.

– Det har motivert meg til å jobbe brukersentrert, og det er gøy å få være med og påvirke hvordan offentlig sektor møter brukerne sine. Fra skjemaer, til prosesser og tjenester. For å komme frem til de beste løsningene, jobber vi i tverrfaglige team. Alle som vet hvor skoen trykker, er med i prosessen. Godt samspill med fagsiden, der Vera jobber, er en av suksessfaktorene, forklarer Maren.

Under pandemien måtte Marens tidligere arbeidsgiver, et lite byrå, nedbemanne. Dette ble starten på en ny karrierevei i offentlig sektor.

– Med to barn og boliglån, virket Husbanken som et spennende og trygt alternativ. Jeg begynte først som UX-designer. Etter hvert fikk jeg fagansvar for brukeropplevelse og design, og da fikk jeg jo virkelig leke meg med det jeg er opptatt av, sier Maren.

FAKTA

• 285 ansatte.
• Låne- og tilskuddsramme for 2024: 29 milliarder.
• Skal forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet.
• Forvalter økonomiske virkemidler, som bostøtte, tilskudd og lån.
• Støtter opp om kommunene, frivillig sektor, byggsektoren og andre, gjennom å utvikle kunnskap og kompetanse samt ved bruk av ulike økonomiske virkemidler.
• For å lykkes med oppdraget, trenger Husbanken engasjerte og dedikerte kolleger.

Les mer på husbanken.no

Rom for utvikling og nyskaping

Mange har nok mistanke om at Husbanken, som offentlig etat, er en tungrodd og byråkratisk organisasjon. Faktum er imidlertid at den er forbausende smidig.

– Mye er selvfølgelig politisk vedtatt, men jeg merker at mine vurderinger og innspill både verdsettes og etterspørres. Noe av det som overrasket mest da jeg begynte her, var hvor mye ansvar man får fra start. Som nyutdannet var det faktisk litt skummelt. Læringskurven har vært bratt og utrolig givende, synes Vera.

– Det er gode grunner til at offentlig sektor må ha et monn av byråkrati. Hvis jeg sammenligner med inntrykket jeg hadde av offentlig sektor før jeg begynte, er Husbanken veldig dynamisk, mener Vera.

Oppdraget til Husbanken endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, tett på et marked i endring. Det fordrer en viss omstillingsevne, med rom for utvikling og nyskaping.

– Jeg husker at vi ved et tilfelle skulle se på hvordan de digitale løsningene våre treffer svaksynte brukere. Det gikk faktisk bare én uke, så var vi klare til å arrangere brukertest. Sånt er mulig, når teamene gis den nødvendige friheten, sier Maren.

I tillegg til smidig arbeid, er arbeidsmiljøet og det kollegiale fellesskapet noe som verdsettes.

– Vi som jobber med digitalisering kjørte nettopp et artig eksperiment, der vi lagde KI-genererte bilder av hverandre. Og så har vi «Office Olympics», med diverse leker, som vi gjerne vil ha flere deltagere og kolleger til, avslutter Maren.


En jobb med mening

Har du lyst til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag? I Husbanken skal vi forebygge at folk blir vanskeligstilte i boligmarkedet. For å lykkes trenger vi engasjerte og dedikerte kollegaer. Er du nysgjerrig på oss? Vi er i hvert fall nysgjerrig på deg!

Av Jarle Petterson

Next article