Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » Vi trenger folk med mastergrad for å ruste oss for fremtiden
Karriere i offentlig sektor

Vi trenger folk med mastergrad for å ruste oss for fremtiden

Foto: Akademikerne

Norge står overfor store samfunnsutfordringer som krever fagkunnskap på høyt nivå. I staten, kommunene og på sykehusene trenger vi masterutdannede mer enn noensinne. 
 
Vi ser at det er stor etterspørsel etter masterutdannede. En ny undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser at nesten 70 prosent av norske virksomheter vil ha behov for ansatte med master de neste fem årene. Behovet har økt fra 55 prosent i 2017. Dette gjelder i aller høyeste grad også i det offentlige.

Kari Tønnessen Nordli 

Leder i Akademikerne stat 

Tonje Leborg

Leder i Akademikerne kommune 

Anne-Karin Rime 

Leder i Akademikerne helse 

Stort behov for IT-kompetanse 

2023 var et år med massive digitale angrep, mot både private og offentlige virksomheter. Vi trenger cyberekspertene som forsvarer norske interesser. Det er et enormt behov for mer avansert IT-kompetanse, ikke minst på feltet kunstig intelligens. En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse gjort på oppdrag fra syv arbeidslivs- og interesseorganisasjoner for IKT-bransjen viser at innen 2030 kommer Norge til å trenge 40 000 flere med IT-utdanning. 
 
Vi må omstille oss til å bli et lavutslippssamfunn. For at vi skal få til dette pågår det mye viktig og spennende arbeid med det grønne skiftet i det offentlige. Til det trenger vi ikke bare naturvitere, men også samfunnsvitere, økonomer, og jurister. Ekstreme værhendelser krever også stadig mer avanserte og smarte løsninger fra våre arkitekter og ingeniører.
 
Samtidig har vi et skolesystem som trenger et realt løft. Elevene trenger faglig sterke lektorer som hjelper dem til å mestre fag på skolen og stille rustet for et arbeidsliv i endring. Mer enn før handler utdannelse om kildekritikk og evnen til å skille ekte og falsk informasjon.

Spennende og viktige jobber 

Det å ha en master er en døråpner til mange spennende og samfunnskritiske jobber. I dag jobber politijurister for at omvendt voldsalarm skal kunne tas i bruk så raskt som mulig. Akademikere sørger for at maten vår er trygg, og passer på at det ikke spres sykdommer som kan starte nye pandemier. Hver dag skjer det også store medisinske fremskritt i verden. Det krever mer av våre leger, tannleger, veterinærer, psykologer, teknologer og forskere som skal holde tritt med utviklingen og utnytte ny forskning til innbyggernes beste. 
 
Akademikerne er en hovedorganisasjon med tretten medlemsforeninger som verdsetter forskning, kunnskap og kompetanse: Hos oss er det å være nerd en hedersbetegnelse. Det skal lønne seg å ta en mastergrad og derfor jobber vi hver dag for at våre medlemmers investering i utdanning også skal gi uttelling på lønnsslippen. Våre medlemmer har den unike fagkunnskapen som trengs for at vi skal være rustet for fremtiden. 

Av Kari Tønnessen Nordli, TonjeLeborg og Anne-Karin Rime.

Next article