Home » Karrieremuligheter » Alle bedrifter har behov for logistikkompetanse
Sponset

Høgskolen i Molde er den eneste vitenskapelige høgskolen i landet innen logistikk. Skolen har studier i Kristiansund og Molde.

Alle virksomheter stiller krav til gode logistikkløsninger, og ved Høgskolen i Molde utdannes det hvert år bachelor- og masterstudenter innen logistikk. Kandidatene går ut av skolen med kompetanse som er tilpasset kravene, og de kan arbeide med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon.

Flere programmer

Studentene kan velge mellom fire bachelorprogrammer innen logistikk, og det mest generelle er bachelor i logistikk og supply chain management. Dette handler om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrømmer for best mulig flyt og høyest mulig effektivitet til lavest mulig pris.

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi er derimot spesielt tilpasset dem som vil spisse utdannelsen mot utfordringer innen fiskeri, havbruk, fiskeindustri, fôrproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Denne næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden.

Petroleum eller bærekraft

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk og økonomi har fokus på å bedre lønnsomhet og flyt i de tjenestene som plattformene og installasjonene på sokkelen er avhengig av. Med denne utdanningen kan du jobbe med forhandlinger og innkjøp av varer og tjenester, utvikle leverandørkjeder, planlegging av transport til og fra Nordsjøen og andre logistikkoppgaver.

Det siste programmet er bachelorstudiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi. Studenter som har fullført dette vil ha kompetanse til å bidra til at virksomheten drives i samsvar med økologiske prinsipper.

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel