Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » Bærekraftig utdanning for fremtiden i Kongsvinger
Sponset

Linnéa Paulsen Luijbregts (31) fra Kongsvinger har nylig startet på en spennende og fremtidsrettet utdanning, nemlig bachelor i bærekraftsøkonomi ved Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK).

Linnea var også student ved HIK i 2015 da hun fullførte sykepleieutdanningen sin. I høst ønsket hun imidlertid å studere videre. Studiet hun valgte er et treårig bachelorprogram som kombinerer kjernefag innenfor økonomi- og administrasjon med mange unike nyutviklede emner som gir en spesialisering innenfor bærekraft.

Linnéa Paulsen Luijbregts

Tar bachelor ibærekraftsøkonomi ved Høgskolesenteret i
Kongsvinger (HIK)

 – Dette gjør det mulig å jobbe som vanlig økonom, men også som bærekraftskonsulent, bærekraftsansvarlig eller andre lignende stillinger. Studiet har allerede vist seg å være svært relevant for næringslivet, da mange av studentene på det første kullet, de som blir ferdige denne våren, allerede har fått jobb, sier Linnéa.

Bærekraftsøkonomistudiet er samlingsbasert og oppmøte på forelesninger er frivillig, men Linnea anbefaler sterk å møte opp på hver forelesning.

– Da får man nok best utbytte av de gode foreleserne, for de er veldig flinke til å formidle spennende fag på en engasjerende måte, forklarer hun.

Mange studietilbud og utstrakt samarbeid med næringslivet

Det er også mange andre spennende studier å velge mellom ved HIK, blant annet bachelor i sykepleie eller masterspesialiseringen innen digital ledelse.

– Både bacheloren i bærekraftsøkonomi og masterspesialiseringen i digital ledelse og forretningsutvikling tar utgangspunkt i dokumenterte behov i næringslivet som ikke dekkes av eksisterende utdanninger. Utdanningene er utviklet i samarbeid med næringslivet og Høgskolen i Innlandet, som er ansvarlig for det faglige innholdet og gjennomføringen. Dette gjør at det utdannes kandidater som arbeidslivet gjerne vil ha, sier Vegard Herlyng som er daglig leder ved HIK.

HIK har et sterkt samarbeid med næringslivet i regionen, noe som gjør at mange bedrifter har deltatt på bærekraftskurs og tilegnet seg kunnskap som har utviklet virksomhetene og gitt konkurransefortrinn. Bedriftene gir HIK mye av æren for dette.

Bli en økonom som kan hjelpe
organisasjoner mot en mer bærekraftig fremtid

Fornøyde studenter

Tilfredsheten blant studentene er høy, noe som også er en suksessfaktor for Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet. Da Karina Jørgensen fra Bergen gikk på sykepleierstudiet ved HIK i 2020 var hun blant landets mest fornøyde sykepleierstudenter. Hun fremhever nærheten mellom studenter og lærere, et oversiktlig miljø, små klasser og tilgjengelige veiledere som viktige faktorer.

Linnea, som studerer for å bli bærekraftsøkonom, er også engasjert i studentforeningen og jobber med å utvide tilbudene og arrangere flere aktiviteter for studentene:

– Studenter som velger å studere ved HIK kommer til et hyggelig studentmiljø hvor de får en tett relasjon til lærerne sine, gode muligheter til å bli bedre kjent med samfunnet og ikke minst næringslivet her. Og selv om Kongsvinger er en liten by og et lite sted, er det mye spennende som skjer her, avslutter hun.

FAKTA

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr studier fra Høgskolen i Innlandet (HINN) som inkluderer bachelor i bærekraftøkonomi, bachelor i sykepleie, siviløkonom-master innen digital ledelse og forretningsutvikling, samt en rekke kortere utdanninger innen bærekraft, økonomi og ledelse. I tillegg har senteret fagskoletilbud innen industri og helse i samarbeid med Fagskolen Innlandet, og det tilbys en rekke kurs og etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng.

Forskningssenteret ved Høgskolesenteret

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet har Høgskolesenteret i Kongsvinger etablert et forskningssenter som fokuserer på bærekraft og digitalisering (CREDS). Regionen har reist 100 millioner kroner i oppstartkapital som vil bli brukt til forskerstillinger. Forskningen ved senteret skal skje i tett samarbeid med næringslivet, og flere samarbeidsprosjekter med lokale og nasjonale aktører er allerede i gang.

Av Tom Backe

Next article