Home » Karrieremuligheter » Et viktig veivalg
Karrieremuligheter

Et viktig veivalg

Når du skal velge utdanning, er det flere ting du bør tenke på. Først og fremst bør du tenke på hvilke yrker du har lyst på, og hva du er interessert i å lære om og jobbe med. Tenker du på en utdanning, bør du se på hvilke typer jobber den kvalifiserer for.

Steinar Holden

Professor ved Økonomisk institutt og leder for Kompetansebehovsutvalget

Enkelte utdanninger og yrker er nært knyttet sammen. For elektriker, lærer eller tannlege, gir utdanningsvalget seg selv. For mange andre utdanninger er mulighetene flere. Men alle utdanningsvalg peker mot enkelte yrkesområder – og bort fra andre. Før du velger en utdanning bør du alltid ha tenkt over om du ønsker yrkesvalget som følger med.

Videregående opplæring er viktig

Kompetansekravene i arbeidslivet har økt. Tidligere kunne man få en god yrkeskarriere med kun grunnskolen, men det er blitt mye vanskeligere. For mange vil en fag- og yrkesopplæring være et godt valg. Det er mangel på flere typer fagarbeidere i Norge.

Unge med kun grunnskole eller studieforberedende videregående opplæring har dårligere muligheter i arbeidslivet enn personer med fag- eller svennebrev eller en høyere utdanning. Dersom du velger et studieforberedende utdanningsprogram, bør det være fordi du har tenkt å ta en høyere utdanning etterpå.

Jobber med mangler

Det er stor forskjell mellom ulike yrker når det gjelder hvor lett det er å finne en jobb. Blant yrkene på videregående nivå, er det ifølge NAVs bedriftsundersøkelse fra våren 2019 størst mangel på blant annet:

  • Tømrere og snekkere
  • Helsefagarbeidere
  • Elektrikere
  • Rørleggere og VVS-montører
  • Kokker og servitører
  • Andre yrker innen bygg- og anleggsnæringen

Innen yrkesgruppen butikk- og salgsarbeid er den ledige arbeidskraften betydelig større enn mangelen på arbeidskraft. Det er mange butikkmedarbeidere i Norge, men det siste året har antallet falt.

For yrker som krever høyere utdanning, viste NAVs bedriftsundersøkelse fra våren 2019 størst mangler på blant annet:

  • Sykepleiere, spesialsykepleiere og legespesialister
  • IKT-spesialister, en samlebetegnelse for programvareutviklere, applikasjonsprogrammerere, andre programvare- og applikasjonsutviklere og systemanalytikere/-arkitekter
  • Grunnskolelærere og barnehagelærere

NAV publiserer en ny bedriftsundersøkelse om få måneder, i mai 2020.

Økonomisk utvikling og region har betydning

For yrkesgrupper innen bygg og anlegg og ingeniørfag er jobbmulighetene avhengige av den økonomiske situasjonen i Norge. De siste årene har det vært gode tider. Men hvis den økonomiske aktiviteten bremser opp, kan det ta lenger tid å finne jobb innen disse yrkesgruppene.

Yrker i offentlig sektor, som lærere og helse- og omsorgsyrkene, er mindre utsatt for svingninger i økonomien. Det er generelt gode muligheter for å få jobb innen disse næringene og større stabilitet i behovene. Slike yrker trengs i hele landet.

I de store byene har en større andel av de sysselsatte høyere utdanning. I mindre byer og på småsteder er det fag- og yrkesopplæring som dominerer. De lokale arbeidsmarkedene har mye å si for jobbmulighetene, og de som vil bo bestemte steder, bør tenke over det.

Av: Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt og leder for Kompetansebehovsutvalget

Neste artikkel