Home » Karrieremuligheter » Følg drømmen!
Sponset

Drøm det – gjør det. Det du gjør – lærer du. Det du kan – bruker du. Kreativ metode er fremtiden!

Kunstskolen ligger sentralt i Stavanger hvor vi gir en 2.årig fagskoleutdanning i visuelle kunstfag. Har du lyst til å utvikle dine kreative og skapende evner så er dette riktig skole. Studiet kan du bruke til å bli både kunstner, designer, arkitekt men er også nyttig i andre yrker og i kombinasjon med andre fag. På Kunstskolen skal du lære det essensielle for selv å kunne arbeide og forske videre innen det som du velger å spesialisere deg i.

Kunstutdanning handler ikke om at alle skal kunne det samme eller gjøre det samme, her er det ingen fasit, her er det individualitet. Du skal bli best i det du vil.

Teknikker, tema og egne prosjekt

Første året er mer kollektivt, hvor du blir introdusert til ulike teknikker og tema. Lærer du i en slik bredde så får du viktig støtte i det du vil spesialisere deg i. For eksempel vil du bli maler, så er det å lære foto viktig for å kunne dokumentere og promotere maleriene dine. Men foto kan også bli det som du lager kunst med, da kan maleri være en god øvelse på å øke bevissthet om farger, komposisjon osv. I 2.semester har vi også valgfag, for ikke alle trenger å lære analogt foto med fremkalling i mørkerommet eller 3D printing og laserbrenning. Første året ender med en periode med selvstendig arbeid og en årsutstilling, i de siste årene ved Rogaland Kunstsenter.

Andre året er fokuset individuelt, du arbeider med å utvikle egne prosjekt. Du får hjelp og veiledning til å styrke arbeidene dine. Slik bygger du opp et reportoar, en portfolio. Du er assistenst hos en kunstner i en periode for å se hvordan yrket utøves.

Siste semesteret er det Avgangsutstillingen som er i fokus, samt hva du vil gjøre etter kunstfagskolen.

Avgangsutstillingen holdes ved Tou Ølhallene, studentene lager katalog og formidler utstillingen til elever i den videregående skolen, 1175 besøkende i 2019. Kunstskolen vil at alt du gjør som student skal ha en hensikt og en relevans for en jobb innen visuelle kunstfag. Når vi drar på studieturer er det til Veneziabiennalen (høst 2019) eller Berlinbiennalen (høst 2020) og vi drar til byer som New York eller London (vårsemesteret). Vi vil studentene våre skal se utstillingene som proffe kunstnere ser for å bli inspirert og oppdatert.

I 2019 og i resten av 2020 har vi et prosjektstøttet av Stavanger kommune hvor studentene våre lager utstillinger på egen hånd. Noen laget 8.mars utstilling hvor identitet, kropp og likestilling ble belyst på forskjellig vis, andre laget soloutstillinger på visningsstedet Salongen. En ekstern jury kåret det beste arbeidet på Avgangsutstillingen og Marie Saure fikk en utstilling på Studio 17 i høst. Kunstskolen henger sammen med kunstscenen i Stavanger på en relevant og spennende måte for studentene.

Foto fra utstillingen ’Ugress’, Benedikte Bergevik

Utstillingen ’Ugress’

Benedikte Bergevik stilte ut ’Ugress’ på Salongen visningsrom høsten 2019, hun går i 2.klasse.Utstillingen løftet frem det uønskede, men samtidig standhaftig tilstede.

Hva lærte du av å stille ut på Salongen Benedikte?

– Det var spennende å lage en søknad og bli valgt til å lage utstilling, men jeg lærte mest hvordan kuratere og sette sammen egen utstilling til en helhet.

Var det nyttig med en konsulenttime med kuratorene fra Prosjektrom Normanns?

Å få den samtalen med Elin (Melberg) og Margrethe (Aanestad) gav et blikk utenfra for hva som funket – men jeg hadde fortsatt det siste valget. Tror det er sånn det er å være kunstner.

Hva har vært viktigst for deg ved å gå på Kunstskolen?

– Jeg kan se min egen kunstneriske utvikling samtidig som jeg har blitt modigere, at jeg nå kan si at jeg har funnet min plass. Studieturen til New York viste meg muligheter innen samtidskunst.

Slik søker du

Skolen er tilgjengelig for studentene til midnatt syv dager i uka, vi kaller det 24-7. Du har egen arbeidsplass i tillegg til større felles arbeidsrom, treverksted, datarom, mørkerom, grafikkrom m.m. Studentene har eget kjøkken, projektor med surroundlyd så etter skoletid kan du lage popcorn og rulle frem sofaen og se film. Du blir medlem av Studentsamskipnaden SiS som gir studentvelferd som helsetjeneste, barnehage og du kan søke om studentbolig (før 15.april, studentensbeste.no).

Søknad Kunstskolen sendes innen 15.april via samordnaopptak.no Gå inn på fagskoler, etter du har søkt må du laste opp seks arbeid og en motivasjonstekst i tillegg til vitnemål m.m. Dersom du fyller 19 år men ikke har bestått videregående kan du søke om realkompetanse. Husk du får generell studiekompetanse etter fullført 2.årig fagskole pluss 120 studiepoeng.

Samordna opptak er åpen for søknad allerede nå, husk å ha Kunstskolen som 1.prioritet

’Mine niplar e skumlere enn dine’

Hege Flåte laget utstillingen ’Mine niplar e skumlere enn dine’ på Salongen etter Benedikte. Likeverdighet og likestilling for alle kjønn, dualitet som angst som fiende og angst som inspirasjon var tema for utstillingen.

Hva lærte du av å lage utstilling Hege?

Det var mye praktisk læring, hvordan henge opp en utstilling, lage utstillingslister, tekst til markedsføring m.m. Det føltes som det var helt selvstendig, men jeg hadde backing fra Salongen og Kunstskolen.

Hva har vært viktigst for deg ved å gå på Kunstskolen?

– Jeg har lært at jeg kan jobbe på min måte og føle meg akseptert. Det er en skole hvor jeg kan være meg selv, ikke føle meg presset inn i en form eller måte som ikke er meg. For første gang lærer jeg individuelt og jeg føler meg fri til å utvikle meg.

Les mer på: kunstskolen.no

Neste artikkel