Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » Fremtiden ligger i dine hender 
Karrieremuligheter

Fremtiden ligger i dine hender 

mann med en klode
mann med en klode
Teknologi og ny kunnskap er det som skal til for at vi skal kunne løse klimakrisen. Utslippene må ned, og det kan teknologien hjelpe oss med. Foto: Unsplash

Norge er på vei ut av pandemien og inn i fremtiden. Du er ikke bare hovedpersonen i ditt liv, men også en svært viktig del av samfunnet. Du vil både nå dine egne mål, men samtidig bidra til at Norge og verden blir et bedre sted å være. Heldigvis er begge deler fullt mulig.

For noen har tankene og målet om hva man vil studere og jobbe med vært klart i lang tid, mens for svært mange er det veldig usikkert. Hvem og hva er egentlig jeg? Kanskje står det mellom få konkrete alternativ, men det er heller ikke uvanlig at lysten spriker i ulike retninger.

Det er både dagens og fremtidige ingeniører, forskere og teknikere som kommer til å løse morgendagens utfordringer, og lærerne kommer til å undervise neste generasjon med problemløsere.

Fremtidens problemløsere

Det er lurt å studere noe du brenner for eller er interessert i, men samtidig er det viktig å tenke over hva slags type jobber som blir viktige i fremtiden. Viktigst er at du faktisk tar en utdanning, men kanskje også studerer noe som samfunnet får både glede og nytte av. Tenk, kanskje du er en av fremtidens problemløsere?

Norge og verden trenger enda flere med teknologiforståelse og kunnskap. Mulighetene i teknologien er fantastisk. Utnytter og videreutvikler vi den, vil mange av vår tids største og viktigste utfordringer og problemer bli løst av nettopp teknologien. Det er både dagens og fremtidige ingeniører, forskere og teknikere som kommer til å løse morgendagens utfordringer, og lærerne kommer til å undervise neste generasjon med problemløsere. Helsevesenet vårt blir stadig viktigere. De er helt avhengig av leger og sykepleiere, men teknisk kompetanse, roboter og digitale verktøy er i ferd med å bli like viktig for å behandle pasienter og løse utfordringene.

Øystein E. Profil bilde: Søreide, administrerende
Øystein E. Søreide, administrerende. Foto: Ilja C. Hendel

Sosialt, gøy og nyttig

Klimakrisen er den aller største utfordringen. Klarer vi ikke å stanse klimautslippene vil verden bli et dårligere og farligere sted å leve, og på litt sikt ubeboelig. Den kunnskapen har vi. Teknologi og ny kunnskap er det som skal til for at vi skal kunne løse klimakrisen. Utslippene må ned, og det kan teknologien hjelpe oss med. Dagens nye biler slipper ut betydelig mindre enn noen få år gamle biler. Vi står på trappene til å få transport- og passasjerfly i luften som går på strøm, og den samme utviklingen ser vi på skip.

Jeg ønsker deg lykke til, og håper at du som har interesse for teknologi, realfag eller digitalisering, gir det en sjanse.

Jeg håper du benytter anledningen til å studere, uansett om det er for aller første gang, du har planer om å etterutdanne deg, eller tilegne deg kunnskap på et helt annet felt enn det du har gjort til nå. Studier er både sosialt, gøy og ikke minst veldig nyttig og nødvendig. Mye av det jeg har lært og erfart har jeg gjort gjennom studier, og noen av mine beste venner møtte jeg i studietiden. Kort sagt, jeg angrer ikke! Jeg ønsker deg lykke til, og håper at du som har interesse for teknologi, realfag eller digitalisering, gir det en sjanse.

Tekst: Øystein E. Søreide, adm. dir. i Abelia

Next article