Home » Karrieremuligheter » Gründerskap er for alle
Karrieremuligheter

Gründerskap er for alle

Foto: Getty Images

Er det en ting vi vet, så er det at det i fremtiden vil komme endringer i de fleste yrker og bransjer. Tilgangen til data og verktøy basert på digital teknologi gir oss innsikt og muligheter vi ikke har hatt tidligere.

Jeanett Sandmo

Head of strategy startup division, Innovasjon Norge

Kombinert med nyvinninger innen materialteknologi, mekanikk, nanoteknologi, bioteknologi, kunstig intelligens og annen muliggjørende teknologi gir dette oss uante muligheter for innovasjon. Innovasjon gir også økte muligheter til å løse mange av dagens store samfunnsutfordringer. Innen mange av disse områdene er Norge helt i verdenstoppen på forskningsfronten.

Mer mat med færre ressurser

Et eksempel er det norske landbruket. Ifølge EU bruker vi mennesker 1,7 ganger mer ressurser hvert år enn det jordkloden klarer å produsere. Derfor må vi allerede nå, og i fremtiden klare å produsere mer mat, men med færre ressurser. Dette er en stor utfordring, men også en stor mulighet for bedrifter som utvikler ny teknologi.

Fremover vil vi trenge teknologer som jobber sammen med bønder som kjenner markedet. Kloke hoder som ser muligheter, som evner å se at teknologi fra bilindustrien eller oljeplattformer kan benyttes i landbruk og matproduksjon. 

Dagens studenter er en av de viktigste ressursene vi har. Det er de som skal skape det fremtidige næringslivet og morgendagens arbeidsplasser.

Teknologi gir nye muligheter

Globalisering og økonomisk omstilling tvinger frem et behov for nye næringer og kunnskap. Dette stiller også krav til dagens utdanningsmuligheter, og etterutdanningsmuligheter. Det er lite sannsynlig at den utdanning vi tar i dag vil vare resten av livet uten påfyll av ny kunnskap.

Teknologi er en av de sterke driverne. Teknologi gir oss muligheter vi ikke hadde tidligere, men utfordrer også hver enkelt av oss både i hverdagen, på jobb, eller i skolehverdagen. Bedrifter innen mange næringer etterspør kunnskap og mennesker som kan jobbe med teknologi, og etterspørselen vil mest sannsynlig øke. Jobber du i en bank i dag er du ikke nødvendigvis økonom, kanskje er du utvikler eller løsningsarkitekt innen digitale plattformer. Helsesektoren trenger ikke bare sykepleiere og leger, sykehusene trenger også teknologiske løsninger som kan gjøre helsetilbudet enda bedre enn det er i dag.

Mange talenter i Norge

Norge er et av de mest innovative landene i OECD, i tillegg har vi et av de beste utdanningssystemene i verden. Vi har gode forutsetninger for å dyrke frem talenter. Talenter som evner å tenke kreativt, som tenker kritisk, er løsningsorienterte og utforskende. Og ikke minst, som tørr å bryte vei, ta risiko og satse. Dette er egenskaper vi ofte ser hos talenter som ønsker å skape noe nytt og innovativt. Egenskaper vi finner hos gründere.

Gründere bidrar til å løse norske og globale samfunnsutfordringer som tilgangen til rent vann, ren energi, helseutfordringer, matproduksjon og ikke minst klimautfordringer. Disse gründerne skaper nye arbeidsplasser, beriker næringslivet i Norge og eksporterer norske innovasjoner til resten av verden.  

Entreprenørskapskompetanse

Noen yrker krever bestemte utdanninger, og andre ikke. De fleste yrker trenger mennesker som evner å tenke kreativt og løsningsorientert. Utdanning innen entreprenørskap lærer oss disse egenskapene og gir kompetanse i hvordan du starter ditt eget selskap eller jobber med innovasjon i et etablert selskap. Mange universiteter tilbyr entreprenørskapskompetanse kombinert med andre utdanningsløp. For mange gründere er det å starte sitt eget selskap en utdanning i seg selv, og mye av læringen skjer gjennom praktisk prøving og feiling.

Å vite hva man skal bli når man blir stor er ikke et enkelt valg. Tenk på hva du er interessert i og brenner for. Norsk næringsliv vil trenge mange talenter fremover innen et bredt spekter av fagfelt. Vi trenger bonden, sykepleieren, elektrikeren, økonomen og teknologen. Gründerskap er for alle.

Av: Head of strategy startup division, Innovasjon Norge

Neste artikkel