Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » IKT-Norge lanserer ny realfagssatsing
Karrieremuligheter

IKT-Norge lanserer ny realfagssatsing

Initiativtakerne til den nye realfagsatsingen, fra venstre rådgiver Kristian Ilner i Fellesforbundet, leder Guro Rørvik for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, direktør for kompetanse og utdanning Line Gaare Paulsen i IKT-Norge, visepresident Elisabet Haugsbø i Tekna, næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i Abelia og hovedstyremedlem Brynhild Asperud i NITO. Foto: IKT-Norge

Arbeidslivet sliter med å dekke behovet for ingeniører, teknologer og realister. IKT-Norge går nå sammen med flere organisasjoner i en felles satsing for å få flere unge til å velge teknologi- og realfag.

– En realfagsatsing må begynne tidlig. Det er for seint å starte på videregående, ingen 16-åringer våkner en dag og tenker at «yes, jeg skal satse på matte», interessen må vekkes mye før. Og det holder ikke med to timer programmering i 4. klasse, sier Line Gaare Paulsen, direktør for utdanning og kompetanse i IKT-Norge.

Line Gaare Paulsen

Direktør for utdanning og kompetanse i IKT-Norge

Hun deltok da de seks organisasjonene Tekna, NITO, Abelia, Fellesforbundet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og IKT-Norge, lanserte det nye felles realfagsinitiativet «STEM for fremtiden» som har som mål å få flere unge til å utdanne seg innen realfag og teknologi. STEM er den engelske forkortelsen for Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Ifølge sistnevnte organisasjon, IKT-Norge, kommer Norge til å trenge 40.000 flere ansatte med IKT-utdanning før vi skriver 2030.

Elisabeth Haugsbø, visepresident i Tekna understreker hvor viktig det er med kompetente lærere for å få flere til å velge STEM-fagene. 

– Det er en sammenheng mellom flinke, kompetente og trygge realfagslærere og elever som ser nytte av og ønsker å gå videre med realfag. Lærerne må få tillit til egen kompetanse for å kunne vekke interesse og motivasjon hos elevene, det krever en langsiktig politisk investering i realfag i skolen, sier Haugsbø.

Sammen med de andre aktørene bak det nye initiativet sendte vi tidligere i februar et brev til kunnskapsminister Tonje Brenna og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, og ber regjeringen bli med på en felles mobilisering for teknologi- og realfagene. 

Bedriften MakeKit jobber for å vekke barn og unges realfagsinteresse gjennom lek og praktisk læring. Her får Halldis (14), Hermine (14), Line Gaare Paulsen i IKT-Norge, Brynhild Asperud i NITO prøve fjernstyrte, selvbygde biler. Bak: leder Guro Rørvik for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og leder Steinar Holøs i MakeKit. Foto: IKT-Norge

Praktisk undervisning

Lanseringen av det nye realfagsinitiativet skjedde hos IKT-Norge-medlemmer MakeKit i Oslo, som jobber for å gjøre realfag tilgjengelig for barn og unge gjennom programmerbare droner og biler. 

Praktisk og morsomt

Næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i Abelia mener oppskriften på å vekke barn og unge realfagsinteresse handler om å klare å koble det abstrakte til virkeligheten. 

– Den pedagogiske ryggraden i skolen må handle om å koble teknologi med den fysiske verden og så ta det tilbake igjen til fagene. Her ser vi at bilen kjører når vi bruker fjernkontrollen, men hvorfor kjører bilen. En liten ting som dette kan vekke interessen hos barna, sier han. 

Hovedstyremedlem Brynhild Asperud i NITO er enig. 

– Vi må vise mulighetene som er teknologien, vi må få fram nytten i å lære om dette, og samtidig gjøre det morsomt. Det er da vi vekker interessen, sier hun. 

Direktør for kompetanse og utdanning Line Gaare Paulsen i IKT-Norge viser til regjeringens varslede ungdomsskolemelding og viktigheten av at skolen skal bli mer praktisk og variert. – Kritisk tenkning i bruk av teknologi kommer til å bli utrolig viktig framover. Å lære elevene å se forskjell på kildene er en kode vi ikke har knekt ennå. 

Tekst: IKT-Norge

Next article