Home » Karrieremuligheter » Må få bedre rådgivning i videregående
Karrieremuligheter

Må få bedre rådgivning i videregående

Tankene kan være mange og usikkerheten ofte stor blant dagens 17- og 18-åringer. Foto: Getty Images

Foreldre er viktige støttespillere for barna sine når de skal velge utdanning etter videregående, men i jungelen av valg og muligheter trenger både elever og foreldre god og kyndig rådgivning fra skolen. Dagens rådgivning er langt fra god nok, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

avatar

Gunn Iren Müller

Leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Aldri før har valgmulighetene vært større for ungdommene som skal velge karriere- og studievei. Det å finne ut hvordan man best kan kombinere egne interesser og ferdigheter med studier som gir jobb senere, hvilke inntakskrav som gjelder, mulighet for utenlandsstudier; det er mange spørsmålene som skal besvares.

Noen vil kanskje tenke taktisk og finne ut hvor de beste jobbmulighetene er, mens andre vurderer et annerledes år på for eksempel folkehøgskole før det er tid for studier.

Tankene kan være mange og usikkerheten ofte stor blant dagens 17- og 18-åringer. Foreldre spiller en viktig rolle i barnas liv, og de kan være viktige støttespillere også for barnas karrierevalg. Men mange opplever at de kommer til kort.

Mye har skjedd på utdanningsfronten siden foreldrene gjorde sine egne karrierevalg. Det finnes studiemuligheter nå som de ikke har hørt om, og det vil komme yrker som ikke finnes ennå. Mange foreldre har kanskje selv aldri tatt høyre utdanning. 

Feilaktig bilde

Karriereveiledning i grunnopplæringen handler om å hjelpe de unge til å se sine styrker, informere om alle mulighetene som finnes og veilede dem i å ta valg. Dette er en prosess som må gå over tid, og i denne prosessen spiller også foreldrene en viktig rolle.

Forskning viser at foreldrenes utdanningsnivå, særlig mors, har betydning for elevenes utdanningsvalg (blant andreMarkussen 2003). Samtidig viser en undersøkelse fra NHO i 2015 at foreldrene ikke vet om mulighetene som finnes ved å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram.

FUG mener derfor at det er viktig at foreldre får tilgang til oppdatert informasjon om utdanningssystemet, slik at de kan bli bedre diskusjonspartnere for barna sine.   

Systematisk

FUG har spilt inn at karriereveiledning må bli tatt inn i lærerutdanningen og at det skal stilles kompetansekrav til dem som underviser i faget ”Utdanningsvalg”. Vi mener også at det er viktig at lærere i ungdomstrinnet og videregående har en viss kompetanse på de utdannings- og yrkesmulighetene som finnes.

Foreldre kjenner barna sine beste og er viktige for deres trivsel, læring og utvikling. Derfor må det systematiske samarbeidet med foreldrene styrkes, kanskje nettopp når man skal koble mestring og læring med valg av utdanning.

Av Gunn Iren Müller, leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Neste artikkel