Home » Karrieremuligheter » Morsomt og lærerikt for studentene
Sponset

Høgskulen i Volda har i mange år hatt stor suksess med skoleovertakelse i grunnskolelærerutdanningen.

Høgskulen i Volda er kjent for sitt gode studentmiljø og tilbyr grunnskolelærerutdanning for både 1-7 trinn og 5-10 trinn. Skolen har, som de fleste utdanningssteder som tilbyr grunnskolelærerutdanning, praksis som del av utdanningsløpet. Men skolen har også lang tradisjon i å ha skoleovertakelse som del av praksis tredje året, noe som har fått svært positive tilbakemeldinger.

Tar over skolen

Ifølge Oddvar Aalde, Studieleder for grunnskoleutdanningene ved Høgskulen i Volda, har studentene vanlig praksis på forskjellige skoler de to første årene. I tredje studieår samles studentene på en eller to skoler. Der skal de overta ansvaret for skolen. 

– I tredje studieår har de tre uker med praksis på høsten hvor studentene er sammen med lærerne og klassen sin. Da rekker studentene å skape gode relasjoner til elevene og bli godt kjent med skolen. Etter jul reiser lærerne, rektor og ledelsen bort på kurs eller seminarer i en uke. Det er i denne uken studentene tar over, sier Aalde. 

Ved skoleovertakelsen styrer studentene skolen fra rektor sin posisjon og nedover i systemet. Lederteamet, som består av to studenter, sitter på rektors kontor og tar seg av oppgaver som rektor ellers ville gjort. De andre studentene dekker alle fag og timer i sine klasser. 

– Ved fravær eller sykdom ordner studentene også med vikarer seg imellom, sier Aalde. 

Selv om studentene har fullt ansvar, finnes det fortsatt en støttefunksjon og en juridisk ansvarlig fra kommunen, en setterektor, som er igjen på skolen. Da vil fortsatt det formelle og juridiske ansvaret ligge hos skoleeier. 

– Om det skulle oppstå spesielle hendelser som krever mere oppmerksomhet så er det setterektoren som tar over saken. Dette er for å ha en backup om det skulle skje noe dramatisk, legger han til.

avatar

Oddvar Aalde,

Studieleder for grunnskoleutdanningen ved Høgskulen i Volda

Flere følger etter

Selv om Høgskulen i Volda har fått oppmerksomhet for å ha skoleovertakelse som del grunnskoleutdanningen, påpeker Aalde at det er flere utdanningsinstitusjoner som har samme praksisordning. 

– Vi har en lang tradisjon for dette. Samtidig har vi jo sett at flere og flere utdanningsinstitusjoner har kommet etter. I dag er det mange som har skoleovertakelse som del av utdanningen. De siste to årene har det også kommet besøkende fra utenlandske institusjoner for å se på hvordan vi organiserer og gjennomfører skoleovertakelsen i grunnskoleutdanningen. Senest i år var Linnéuniversitetet i Sverige på besøk. 

Aalde mener det er spesielt én grunn som gjør denne type praksis så bra, nemlig at studentene får trent på å ha ansvar for organisering, planlegging og kontakt med foreldre.

– Studentene opplever flere sider av det å være lærer. De har blant annet en klassekontakt i hver klasse som har spesielt kontakt med foreldrene. Hvis det er noen elever som har spesielle behov, sørger vi for at det blir tilrettelagt med assistenter og spesialpedagoger for å skape trygge rammer.

Positive tilbakemeldinger

Skoleovertakelse har fått positive tilbakemelding fra både elever og studenter. 

– Elevene syns det er bra og de gleder seg til at studentene skal ta over skolen. Studentene selv sier at det er den mest lærerike praksisperioden i løpet av lærerutdanningen, sier Aalde. 

Han legger også til at skoler har rapportert tilbake at det har en positiv innvirkning på lærerne og miljøet.

– Når vi tar skoleovertakelsen så må alle lærerne på skolen ta del i praksisopplæringen. På denne måten blir alle lærerne praksislærere. Lærere løftes gjennom det å sette fokus på egen praksis, noe som igjen kan føre til et bedre læringsmiljø. 

Av: Marisa Øvergaard, [email protected]

Neste artikkel