Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » NHH-kandidater «sikret jobb»
Sponset

97 prosent av nyutdannede fra 2023 er i jobb eller videre studier ett halvt år etter studieslutt, og lønningene er rekordhøye, viser NHH-undersøkelse. Parth Sarna (28) er både konsulent i EY-Parthenon og troppssjef i Bjørn West.

NHHs nyeste arbeidsmarkedsundersøkelse er klar, og den legger ikke skjul på at NHH-kandidatene er svært attraktive på arbeidsmarkedet. Undersøkelsen er besvart av masterstudenter som fullførte graden våren 2023.

Jobbene de får er også relevante: 97 prosent av dem som er i jobb, oppgir at den er relevant for utdannelsen.

– Når det kom til valg av jobb var det flere faktorer som stod sentralt. De viktigste var faglig og personlig utvikling, samt at det var en plass jeg kunne trives, sier Parth Sarna (28). Han er konsulent i EY-Parthenon i Oslo, som er en del av det globale konsulent- og revisjonshuset EY.

Parth Sarna 

Konsulent i EY-Parthenon og Troppssjef i Bjørn West (Heimevernet) 

– Alltid behov for dyktige siviløkonomer

93 prosent av NHH-kandidatene fikk jobb mens de ennå var studenter. Slik var det også for Sarna. Han fikk jobbtilbud ett år før han var ferdig å studere.

– Jeg hadde først et internship i EY, noe som ga meg en fin anledning til å bli bedre kjent med selskapet og menneskene som jobber her. Jeg fikk tilbud om fast stilling på slutten av perioden.

Øystein Thøgersen er rektor ved NHH. Han synes det er fantastisk at Sarna og resten av 2023-kullet gjør det så bra på arbeidsmarkedet.

– Ved NHH eksisterer det en sterk kvalitetskultur, og det vet norsk arbeidsliv. Vi utdanner fremragende økonomer og ledere, med solide analytiske ferdigheter, god teknologiforståelse, bred sosial kompetanse og et sterkt samfunnsengasjement. Våre kandidater kan jobbe i de fleste bransjer, både nasjonalt og internasjonalt, sier Thøgersen.

Foto: Helge Skodvin

Fikk raskt store oppgaver

Parth Sarna forteller at ingen arbeidsdag ser lik ut i EY-Parthenon, og at det stadig vekk er nye utfordringer å bryne seg på. Siden oppstart i oktober har han vært med på forskjellige prosjekter og bidratt på flere tilbud.

– Rent praktisk går arbeidsoppgavene mine typisk ut på å innhente informasjon, gjennomføre analyser som er relevant for caset vi jobber med, og til slutt, presentere dette på en oversiktlig måte.

– Prosjektene varierer i omfang, for eksempel handlet et av prosjektene om å revidere konsernstrategien for et norsk børsnotert selskap, der vi blant annet undersøkte mulighetene for geografisk ekspansjon, mens jeg i et annet prosjekt jobbet med å kartlegge konkurranselandskapet for en norsk bilforhandler, sier han.

Vil du noe mer for fremtiden? 

 Med en grad fra NHH er du ettertraktet i de aller fleste bransjer. Søk i dag! 

Bruker strategifag i militæret

28-åringen har siden studiestart på NHH, jobbet deltid i Heimevernet. De siste tre årene har han vært troppssjef i innsatsstyrken Bjørn West som tilhører Bergenhus heimevernsdistrikt 09.

– Som student gikk det veldig fint å kombinere de to rollene ettersom jeg organiserte studieperioden etter egne behov, og øvelsene var som regel ikke i veien for eksamensperioden.

Nå er situasjonen annerledes siden Sarna både bor og jobber i hovedstaden. Det blir med andre ord en del reising mellom Oslo og Bergen.

– Jeg må også tilpasse meg flere eksterne aktører, prosjekttidslinjer og kollegaer. Dette tilrettelegges heldigvis av både arbeidsgiver og innsatsstyrken. Jeg fikk for eksempel utsatt jobboppstart i nesten to måneder grunnet et tidsbegrenset engasjement med Forsvaret.

– Får du bruk for kompetansen din fra NHH i begge jobbene?

– Det har vært veldig nyttig å kombinere kunnskap fra skolebenken med jobbene i Forsvaret og i EY, sier han, og utdyper:

– Som troppssjef må jeg for eksempel gjennomføre risikovurderinger og ivareta personell. Da kommer strategifagene fra NHH godt med, særlig de jeg tok innen team- og teamledelse.

Foto: Helge Skodvin

Snakker flere språk

Sarna snakker flytende hindi og punjabi. Det er nyttig, både i Forsvaret og i EY.

– Det er alltid nyttig å kunne flere språk, og i EY er engelsk arbeidsspråket vårt. I tillegg har vi kontorer over hele verden, noe som gjør at jeg ofte har med internasjonale kollegaer å gjøre, og dermed får en arena hvor jeg kan praktisere et tredjespråk.

– Vi har for eksempel ressurser i India som vi ofte bruker, og det er alltid gledelig å ta noe av praten på hindi.

ARBEIDSMARKEDSUNDERSØKELSEN

• Arbeidsmarkedsundersøkelsen er NHHs årlige undersøkelse. Den ble gjennomført i perioden 15. desember 2023 til 17. januar 2024. Besvart av 239 masterstudenter som fullførte graden våren 2023. Svarprosent 37.
• Ett halvt år etter studieslutt er 97 prosent i jobb eller videre studier og 3 prosent jobbsøkere.
• 97 prosent av dem som er i jobb, oppgir at de har relevant arbeid.
• 93 prosent får jobb mens de ennå er studenter.
• Gjennomsnittslønnen stiger til 684 832 kroner i totallønn, inkludert tilleggsytelser.
• Flest jobber i konsulentbransjen, innen revisjon eller innen bank, forsikring og finans, energi og IT.
• 94 prosent jobber i privat sektor.

Les mer på nhh.no

Next article