Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » NHH-studenter svært ettertraktet på arbeidsmarkedet
Sponset

Hele 97 prosent av studentene som gikk ut med mastergrad fra NHH våren 2020 er enten i arbeid eller studerer videre. Nesten alle har relevant arbeid, viser ny undersøkelse.

Nåværende masterstudent Nils-Fredrik Solem (25) er ikke overrasket over at en så stor andel av det forrige kullet NHH-studenter fikk gode jobbtilbud og relevante jobber. Svært mange fikk avtaler med sin nye arbeidsgiver før de var ferdig med studiene. Selv er han utdannet siviløkonom til sommeren. Han fikk tilbud om fast jobb i oppstartsuksessen Forte_Digital i september.

– Visste om jobbmulighetene

– Det er jo et privilegium å få gå på et studium som er så ettertraktet av næringslivet, noe som bidro til at jeg selv valgte NHH. Jeg visste at det var gode jobbmuligheter i andre enden av løpet. Det fikk jeg bekreftet, fordi jeg har hatt anledning til å få relevant arbeidserfaring underveis og selv sett at næringslivet setter pris på NHHs studenter, sier Solem.

NHHs kandidater har alltid vært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Våren 2020 var likevel flere studenter bekymret for hvordan Covid-19 og smitteverntiltakene ville påvirke norsk økonomi og utsiktene på arbeidsmarkedet. En ny arbeidsmarkedsundersøkelse viser imidlertid at det var mindre grunn til bekymring for 2020-kullet:

  • 93 prosent av kandidatene som gikk ut med mastergrad fra NHH våren 2020 er i arbeid.
  • Fire prosent har valgt å studere videre, enten på NHH eller ved andre studiesteder.
  • 86 prosent opplyser at de fikk jobb før de var ferdig med studiene ved NHH.
  • 97 prosent av dem som er i jobb oppgir at de har en relevant jobb.
  • Åtte prosent jobber i sitt eget selskap.
  • 90 prosent jobber i privat sektor.
  • Gjennomsnittslønnen stiger (574 357 i totallønn, inkludert tilleggsytelser).

Landets mest populære studieprogram

I fjor hadde NHH landets mest populære studieprogram, målt i antall førsteprioritetsvelgere. Mer enn 2100 søkere hadde NHH på førsteplass. Øystein Thøgersen er rektor ved NHH. I lys av koronapandemien var det ikke gitt at resultatene skulle bli like gode som tidligere år, mener han.

– Til tross for at aktiviteten i norsk økonomi ble svekket, ser vi at siviløkonomene fra NHH er like ettertraktet som de har vært de siste årene. Etterspørselen etter NHH-studentene er robust overfor konjunktursvingningene, og de får relevante jobber. Det er alltid behov for dyktige og faglig oppdaterte økonomer, og NHH-studenter kan gå inn i alle typer bransjer. NHH-studenter kjennetegnes av kvalitet, engasjement og stort pågangsmot – og det tror jeg arbeidslivet verdsetter høyt.

Inspirert etter utveksling

Solem har snart økonomiutdannelse fra NHH i boks, med spesialisering i teknologi.

– Jeg dro på utveksling til Seattle, hvor Amazon har hovedkvarter. En foreleser fra Amazon underviste i et teknologirettet fag i en økonomisk sammenheng. Fra det tidspunktet var jeg klar på at dette var kjempekult. Jeg fant ut at jeg hadde lyst til å fortsette med økonomiretningen, men spesialisere meg innen teknologi, forklarer Solem.

Da Solem kom hjem fra utveksling og var ferdig med bachelor, tok han et «friår» med et semester programmeringsfag ved Universitetet i Bergen, og et halvt år som politisk og økonomisk praktikant ved den norske ambassaden i Paris.

­­Det sosiale miljøet

25-åringen har i tillegg vært engasjert i studentforeningen på NHH, i både underutvalg og idrettsgrupper.

– Det har vært travelt, men jeg har kjent på at jeg egentlig er mest effektiv når jeg har mange baller i luften, da har jeg rett og slett ikke noe annet valg enn å være produktiv og effektiv, sier 25-åringen.

Han setter pris på å være i et aktivt studentmiljø:

– NHH-ere står på både faglig for å få gode resultater, men også sosialt, for å skape gode aktiviteter som hele studentmassen får glede av. Den drivkraften studenter på denne skolen har er utrolig imponerende. Jeg har trivdes med å være i et slikt miljø og blitt inspirert av andres engasjement, sier Nils-Fredrik Solem.

Inger Mirjam Madland (26) er ferdig med masterstudier til våren, men sikret seg jobb før hun begynte på masteroppgaven. Håkon Stien er fersk masterstudent på NHH. Han tar spesialisering i finans. Foto: Helge Skodvin

– Godt arbeidsmiljø

Inger Mirjam Madland (26) fikk jobbtilbud før hun startet på masteroppgaven. Etter at hun har levert oppgaven til våren, bærer det over fjellet til Oslo.

– Hadde noen sagt til meg for fem år siden at jeg kommer til å jobbe som konsulent innen «artificial intelligence and robotic process automation», hadde jeg nok ikke trodd dem, sier Madland.

– Hvorfor fikk jobbtilbud så tidlig, tror du?

– Jeg tror det handler mye om å vise at du er nysgjerrig og engasjert. At du ønsker å bidra. Ikke bare til arbeidsoppgavene, men også bidra til å bygge et godt arbeidsmiljø, sier 26-åringen.

Fakta

NHHs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse blir besvart av NHHs masterstudenter. Resultatene viser hvordan det går med kandidatene etter at de er ferdig med mastergraden. 243 kandidater svarte på undersøkelsen (svarprosent på 53), som ble gjennomført i perioden desember 2020 til januar 2021.

Av Sigrid Folkestad

Next article