Home » Karrieremuligheter » Ruster helsefagarbeidere for hverdagen og fremtiden
Sponset

Modulstudie utviklet for helsefagarbeidere som ønsker oppdatert kunnskap på de seks viktigste kompetansebehovene helsesektoren etterspør.

Kunnskap som redder liv

En helsefagarbeiders hverdag er til tider svært givende, men også utfordrende. Det kan oppleves belastende å ikke føle at man ikke alltid mestrer de situasjonene man står i. Tiden man har til rådighet og ønsket om å gjøre en god jobb går ikke alltid sammen.

Kunnskap redder ikke bare pasienters liv, men vil også gjøre din hverdag bedre! Med kunnskapen vi tilbyr i våre seks moduler vil du oppleve en bedre hverdag, økt mestring og du vil stå tryggere i akutte situasjoner. Studenter som har gjennomført en modul, sier at de er mer selvsikre og at de gjør en bedre jobb.

Modulene er utviklet i samarbeid med arbeidslivet og har som mål å ruste helsefagarbeidere til å møte fremtidens krav og utfordringer.

6 moduler – Studer når du vil!

Hver modul gir 10 studiepoeng og tar tre måneder å fullføre. Du kan velge å ta en eller flere moduler samtidig. Modulene er ikke bare fleksible, men de er også gratis!

Gjennomfører du seks moduler får du en høyere yrkesfaglig utdanning på 60 studiepoeng.

Flere moduler har oppstart i januar. Søk allerede nå!

Nettbasert med samlinger

Hver modul består av seks samlinger i Fredrikstad. Undervisningen er på kveldstid, det vil også være veiledning og nettundervisning. At du kan studere på nett gjør det fleksibelt i hverdagen. På samlingene blir du godt kjent med medstudenter og faglærer. Du vil få god oppfølgning og veiledning underveis i studieløpet.

  • Modul 1: Observasjon og vurderingskompetanse

Mye av hverdagen til helsepersonell består av å observere og vurdere pasienters helse. Å se og oppdage forverret helsetilstand tidlig kan redde liv. Denne modulen er grunnleggende for alle de 6 modulene.

  • Modul 2: Kronisk sykdom

I denne modulen lærer du om alle kroniske sykdommene, symptomer og behandling av kronisk syke. Du vil få ferdigheter til å observere, kartlegge og vurdere tiltak for pasienten og ikke minst hvordan du kan hjelpe pasienten til å leve med sykdommen.

  • Modul 3: Demens

Du får kunnskap om demens sykdommer, om etiske utfordringer og hvordan du gjennom observasjon, kartlegging og vurdering av sykdommen kan følge opp personen med demens.  

  • Modul 4: Smittevern og hygiene

I denne modulen lærer du om mikrobiologi og hygiene, praktisk smittevern og hvordan du gjennom observasjon kan oppdage infeksjonssykdom.

  • Modul 5: Hverdagsrehabilitering

I denne modulen får du kunnskaper om rehabilitering, helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Du vil få verktøy som du vil bruke til å fremme mestring og motivasjon hos pasienten.

  • Modul 6: Velferdsteknologi

Med denne modulen får du god kunnskap om velferdsteknologi, digitale ferdigheter, lovverk og etiske utfordringer. Du vil lære å anvende teknologi, planlegge tiltak for den enkelte pasient og gi opplæring til pasienter og pårørende.

Oppstart på flere moduler i januar

Flere moduler har oppstart i januar måned ved Fagskolen i Viken i Fredrikstad. Søk opptak på skolens nettsider allerede nå.

Utover 2021 vil flere moduler legges ut på lokale opptak, følg med på studiets nettside for mer informasjon.

Av Christina Bang-Olsen

Neste artikkel