Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » Sett varige spor etter deg
Sponset

Valg av studieretning kan virke vanskelig og skummelt, og mange er usikre på hva man vil gjøre når man blir eldre. Hvorfor ikke velge en retning som gir deg flere muligheter og der du kan ha stor påvirkning på samfunnet vi lever i?

Bygg- og anlegg er Norges største bransje på fastlandet, og er blant næringene som vil ha størst etterspørsel etter arbeidskraft frem mot 2040, ifølge Statistisk sentralbyrå. For å møte etterspørselen er Norge avhengig av jevnt påfyll av personer med bygg- og anleggsfag, ingeniører, økonomer og teknologer.

Et av de største selskapene i bransjen som trenger flere flinke folk med på laget, er AF Gruppen. Siden etableringen har selskapet satset på nyutdannede i rekrutteringen, og hvert eneste år får unge ingeniører tilbud om fast jobb og en spennende karriere i AF. Felles for de fleste av dem er at de i løpet av studietiden også har hatt sommerjobb i selskapet.

Til venstre Annette Strøno Rekrutteringsansvarlig i AF Gruppen, til høyre: Martin Geiran Energiingeniør i AF Gruppen Foto: Foto: Magnus Aune/Kubrix, Eirik Førde/Catchlight

Les mer om karrieremuligheter hos AF her.

Løser miljøutfordringer

I AF søker man stadig bedre måter å løse oppgaver på, og også sommerstudentene får være med å utvikle nye og bedre løsninger for selskapet. Da det dukket opp et behov i selskapet for å gjøre innsamling og oppfølging av klima- og miljødata lettere, ble utfordringen gitt videre til et knippe studenter.

– Vi setter varige spor etter oss i samfunnet hver eneste dag med alt vi bygger, og det arbeidet vi gjør er viktig i mange menneskers liv.

Martin Geiran er utdannet sivilingeniør fra NTNU hvor han har gått Produktutvikling og Produksjon. Løsningen han og medstudentene kom opp med gjør at AF i dag kan innrapportere og fremstille data på en bedre måte enn tidligere.

– Oppgaven var å kartlegge ulike energibesparelser i bygg. AF leverer tekniske løsninger for å gjøre bygg mer energieffektive og sitter på mengder med data, men så langt er disse blitt brukt i begrenset grad. Vi laget et system som enkelt bearbeider de store datamengdene og lager oversiktlige rapporter man kan hente erfaringer fra, forklarer han.

Martin ble godt kjent med AF gjennom sommerjobben, og sikret seg også fast jobb etter studiene.

– Sommerjobben var veldig spennende. Vi fikk noen retningslinjer i starten av sommeren, men fikk frie tøyler når det gjaldt utførelse, og lærte mye om hvordan AF arbeider i dag, men også om mulighetene når det gjelder veien videre. Dette gjorde meg sikker på at AF var et sted jeg hadde lyst til å jobbe fast.

Sikkert studievalg

AF Gruppen bygger blant annet motorveier, tuneller, flyplasser, bolig- og næringsbygg, utvikler miljøvennlige energiløsninger, og river og gjenvinner gamle bygg og installasjoner. Selskapets rekrutteringsansvarlig, Annette Strøno, tror det store mulighetsrommet ingeniørfaget byr på kan være spennende for mange unge og et veldig trygt valg med tanke på jobbsikkerhet:

Martin ble godt kjent med AF gjennom sommerjobben, og sikret seg også fast jobb etter studiene.

– Vi setter varige spor etter oss i samfunnet hver eneste dag med alt vi bygger, og det arbeidet vi gjør er viktig i mange menneskers liv. Så dersom du kan se for deg en jobb der du kan bidra til å løse noen av vår tids største samfunnsutfordringer, så bør du vurdere en utdanning som kan bane vei inn til bygg- og anleggsnæringen. Vi trenger hele tiden påfyll av flinke folk, og ser at mange ingeniørstudenter har sikret seg jobb lenge før siste eksamen er levert, og realfag er ofte starten på denne veien.

Tekst: AF Gruppen

Next article