Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » Skal være like mangfoldig som pasientene og lokalsamfunnene de betjener
Sponset

Hos Pfizer vil vi ha kollegaer som vil være med på å gjøre en forskjell for våre pasienter, og vi vet at store ting skjer når mennesker kommer sammen med ett felles mål.

Pfizer er verdens ledende legemiddelselskap med virksomhet i 150 land. Helt siden selskapet ble etablert i 1849, har vi utviklet legemidler som forebygger sykdom, gir bedre helse og redder liv. Vår visjon er å bidra til medisinske gjennombrudd som gjør menneskers liv bedre. I Norge er vi 85 medarbeidere som sammen jobber for «Breakthroughs that change patients’ lives» og det absolutt viktigste for Pfizer er at vi kan bidra til at mennesker får et lengre, friskere og bedre liv.

Pfizer er et firma med fokus på helse, innovasjon og kreativitet,  og er en arbeidsgiver med sunne verdier og har hjertet på rett sted. Hos oss får du en god arbeidsplass med ‘jobb-fritid-balanse’ og gode arbeidsbetingelser. Våre kollegaer har bakgrunn fra mange ulike bransjer og utdannelser, og med høy kompetanse i hovedsak innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og forretningsdrift.

I Pfizer har vi fokus på at medarbeiderne kan gjøre en best mulig jobb ut ifra sine forutsetninger og lederne i Pfizer AS ønsker at alle medarbeidere skal utvikle seg, vokse og lykkes.

Vi har en rekke muligheter for våre kollegaer til å utvikle seg og øke sin kompetanse, og oppmuntrer medarbeidere til å involvere seg i kryssfunksjonelle team, delta i internasjonale prosjekter og interne aktiviteter. Vi mener at når kollegaer i Pfizer trives, blomstrer og oppnår gode resultater, vil dette igjen komme pasientene til gode.

Mangfold en av våre kjerneverdier. Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø skaper ikke bare en sterkere kultur – det skaper også bedre resultater. Dessuten bidrar medarbeidere med forskjellig bakgrunn og kunnskap til at vi bedre kan forstå pasientenes og helsevesenets behov.

Det handler ikke bare om hva vi gjør som virksomhet i arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold, men det handler om hvem vi er. Hos Pfizer er vårt primære mål å være like mangfoldige som pasientene og lokalsamfunnene vi betjener. Ved å verdsette våre kollegaer, pasienter, lokalsamfunn og partnere som viktige byggesteiner for et inkluderende fellesskap, tar vi sikte på å fremme en kultur som oppmuntrer våre medarbeidere til å ta med seg «hele og ekte meg» på jobb hver dag.

Vi vil være en arbeidsplass hvor alle skal kunne være seg selv på jobb uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet, religion, legning, bakgrunn, etnisitet, alder, funksjonsnedsettelse, politisk ståsted eller verdensbilde. Når alle medarbeidere føler tilhørighet, blir sett og hørt, er vi i stand til å tilføre kulturen vår en rik blanding av organisatoriske og menneskelige egenskaper, så vel som demografi, identiteter, erfaringer og tradisjoner.

I den årlige globale Pfizer-undersøkelsen har medarbeiderne i Pfizer i Norge gitt tilbakemelding på at de føler seg sett av sin leder og av kollegaer, de føler seg ivaretatt og rettferdig behandlet når det gjelder mulighet for avansement og utvikling. 100 prosent sier de er stolte av å jobbe i Pfizer AS, og 98 prosent sier at Pfizer AS er «great place to work».

Organisasjonen Great Place to Work kårer hvert år Norges beste arbeidsplasser, og legemiddelselskap har i mange år kommet høyt opp i disse kåringene. For noen år siden fikk Pfizer i Norge topplasseringen på denne eksklusive listen.  

Kort fortalt ønsker vi at Pfizer skal være en fantastisk arbeidsplass for alle. Mangfold og likestilling er ikke bare pene ord i presentasjonene våre, vi mener at det også er helt nødvendig for at vi skal kunne være en bra arbeidsplass som tiltrekker seg de beste talentene, og det er helt nødvendig for å lykkes med oppgavene våre. Hos oss skal kollegaer ha like muligheter til en karriere og kollegaene våre skal oppleve en tilhørighet i firmaet og at Pfizer er en god arbeidsplass for alle der man blir respektert for den man er.

Våre rekrutteringer er transparente, og alle ledige stillinger i Pfizer i Norge utlyses alltid internt i tillegg til Pfizers globale karriereportal «Pfizer Careers». På denne måten får også interne talenter anledning til å søke på nye muligheter og utfordringer i firmaet samtidig som at Pfizer beholder medarbeideren og kompetansen videre.

Vi vil at alle kollegaer har en anstendig og rettferdig økonomisk kompensasjon og vår kompensasjonsmodell blir hvert år målt og sammenlignet med bransjen og markedet generelt.

Tekst: Pfizer

Next article