Home » Karrieremuligheter » Utdanning er en god investering
utdanning

Utdanning er en god investering

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør, NAV. Foto: NAV

Så bra at du har valgt å ta en utdannelse, det er et flott utgangspunkt for arbeidslivet! Vi ser at norsk økonomi er i god form og at arbeidsledigheten er lav. Du har derfor gode sjanser for å få deg en jobb.

Hvert år kartlegger vi i NAV etterspørselen etter arbeidskraft i norske bedrifter. I vår sa én av fire bedrifter at de regnet med å øke bemanningen det kommende året. Det er godt nytt for dere som er på vei inn i arbeidslivet, enten dere er under utdanning eller akkurat har fullført en grad.

Tenk tverrfaglig

Nå er det stor mangel på blant annet sykepleiere, vernepleiere, legespesialister, programvare- og applikasjonsutviklere, bygningsingeniører, grunnskolelærere og barnehagelærere. Om 15 år vil vi mangle 28 000 sykepleiere! Det er også stor mangel på håndverksyrker som tømrere og snekkere, elektrikere og rørleggere, i tillegg til kokker og servitører, så fagbrev er en smart vei å gå.

Digitaliseringen, nye måter å jobbe på og friere flyt av kompetanse, krever at teknologer, humanister, samfunnsvitere og estetiske fag samarbeider og jobber tverrfaglig. Derfor vil nok etterspørselen etter dere med denne bakgrunnen fortsatt være høy. Du stiller dessuten ekstra sterkt hvis du viser gode samarbeidsevner, tenker kritisk, er nysgjerrig og lærenem.

Arbeidsmarkedet er i endring

Nå endrer arbeidsmarkedet seg så raskt at vi ikke vet helt sikkert hva slags yrker det vil være behov for i fremtiden. Vi er inne i en spennende tid, hvor digitalisering og innovasjon preger arbeidsmarkedet. Jobber vil forsvinne, innholdet i jobber vil endres og nye vil komme til. Teknologiutviklingen vil gjøre noen funksjoner overflødige, men også skape nye jobber – jobber vi ikke kjenner i dag. OECD anslår at seks prosent av dagens jobber har høy risiko for å bli borte, mens hver fjerde jobb vil endre innhold fram mot 2030. Det betyr at vi vil trenge ny kompetanse.

Livslang læring

Siden stadig flere tar høyere utdanning, er det enda viktigere enn før å fullføre utdanningsløpet. Men ikke tro at du er ferdigutdannet etter endt utdannelse: Hvis du mener at du er ferdig utdannet, ja, da er det fare for at du er «ferdig».

Flere utvalg diskuterer nå hvordan Norge skal få ny kompetanse fremover. De er enige om at vi trenger å oppdatere kunnskapen vår løpende, gjennom hele arbeidslivet. Utdanninger, støtteordninger og arbeidsgivere må sannsynligvis endre sine strukturer. Det som er sikkert, er at du med høyere utdanning i bunn har et godt utgangspunkt for å raskt fylle på kompetansen din.

Tinder for jobbsøkere

Digitalisering påvirker oss alle. Sykepleieren trenger ikke være IT-ekspert, men han må skjønne hvordan han skal bruke digitale verktøy. Og alle trenger ikke bli teknologer, men alle må forstå hvordan digitaliseringen kan gjøre arbeidsprosessene våre bedre – enten ved at enkle rutineoppgaver automatiseres eller hjelper oss til å se mønstre i større data.

Internett og sosiale medier blir stadig mer vanlig når arbeidsgiverne skal rekruttere nye medarbeidere. Bruk gjerne NAVs tjeneste arbeidsplassen.no når du skal finne jobb. Det er et nytt møtested for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Her kan du enkelt gjøre deg synlige for arbeidsgivere og lete etter ledige stillinger. Her finner du også ut hvordan arbeidsmarkedet ser ut i alle deler av landet. Og hvis du vil søke jobb i Europa, kan NAV hjelpe deg gjennom EURES-samarbeidet.

Selg deg inn

Vit at studier er en veldig god investering for deg, dine framtidige arbeidsgivere og for samfunnet. Arbeidsmarkedet trenger deg – nå er det opp til deg å selge det du kan gjennom søknader og intervjuer. Ikke vær redd for å ta småjobber mens du søker på noe som kan passe din utdanning. Det er alltid viktig å vise at du er i aktivitet, og ikke minst er det viktig for deg.

Det er mange muligheter og veier inn i arbeidslivet, du må finne din sti. Følg interessene dine, vær nysgjerrig på både oppgaver og arbeidsgivere, vær innstilt på «påfyll» underveis – og lykke til!

Av Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør (NAV)

Neste artikkel