Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » Velg en utdanning som gir jobb
utdanning

Velg en utdanning som gir jobb

Rebekka Borsch, avdelingsdirektør, kompetanse og innovasjon i NHO. Foto: NHO

Å velge utdanning er et skritt på veien til å velge hva du vil jobbe med i framtiden. Tar du et valg som åpner de dørene du vil skal åpnes? Velger du en utdanning som gir deg de mulighetene du vil ha?

Fremtidens næringsliv er avhengig av at bedriftene får tak i folk med kompetansen de trenger. NHOs kompetansebarometer viser at seks av  bedrifter i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Utdanning er avgjørende for at næringslivet skal være i front også i fremtiden. Generelt er det økende behov for kompetanse på alle utdanningsnivåer, og tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og nærings- og arbeidsliv er viktig for å sikre relevans i utdanningene. Det er noe å se etter når man velger studium.

Utdanning og kompetanse sikrer konkurransekraft

Det er viktig at du som student tilegner deg ferdigheter for fremtidens arbeidsliv. Det blir et stort behov for tverrfaglighet, entreprenørskap og nytenkning, kreativitet og samarbeid. Faglig tyngde kombinert med disse ferdighetene vil bli viktig fremover. Utdanning og kompetanse er grunnlaget for å utvikle næringslivet, og avgjørende for at vi skal kunne omstille næringslivet og sikre konkurransekraften fremover. I usikre tider med rask teknologisk utvikling er utdanning noe av det sikreste du kan satse på.

Fagskole: Stort behov i næringslivet, men for få benytter seg av tilbudene

Halvparten av NHO-bedrifter sier de vil ha behov for fagskoleutdannende framover. Størst behov for fagskoleutdannende er det innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Deretter kommer økonomiske og administrative fag. Det er viktig at flere blir kjent med fagskolene og tilbudene de gir. Fagskole er en veldig god mulighet for de som vil gå videre etter fagbrev. Fagskolene spiller en sentral rolle for å møte de kommende kompetanseutfordringene i Norge. I en tid med omstilling er det stort behov for korte og yrkesrettede utdanninger som er tett koblet til arbeidslivets kompetansebehov.

Stort behov for kompetanse innen ingeniør- og tekniske fag

Nesten halvparten av NHO-bedriftene oppgir at de vil ha behov for ansatte med utdanning innenfor ingeniør og tekniske fag framover. NHO er derfor særlig opptatt av å rekruttere flere unge til realfag og tekniske fag. Gjennom prosjektet «Jenter og teknologi» jobber NHO målrettet for å rekruttere enda flere jenter til teknologifag gjennom landsomfattende kampanjer der vi arrangerer møter mellom unge rollemodeller som har valgt teknologifag, og jenter i ungdomskolen og i videregående skole.

Hva er ditt bidrag?

Velg en utdanning du synes er spennende, og tenk på hvordan du ser for deg at du vil bruke kompetansen i arbeidslivet. Norge og verden står overfor store omstillinger for å nå klima- og bærekraftsmålene. Hva blir ditt bidrag? De fleste utdanninger kan brukes langt bredere enn man kanskje først tenker, og du bør ha de store sammenhengene for øyet. Lykke til med valg av utdanning!

Av Rebekka Borsch, avdelingsdirektør, kompetanse og innovasjon, NHO

Next article