Skip to main content
Home » Kvinner i yrkesfag » Jenter – velg yrkesfag!
yrkesfag

Jenter – velg yrkesfag!

Peggy Hessen Følsvik, LO-leder. Foto: LO/Geir Anders Rybakken Ørslien

Unge med fagbrev er svært ettertraktet arbeidskraft rundt om i landet. Det gjelder i mange sektorer, både pleie- og omsorg, handel og service og ikke minst i industrien. Men det er rett og slett for få som velger yrkesfaglig utdanning.

Det gir oss utfordringer i fremtiden, om vi ikke klarer å snu trenden. Særlig er jeg bekymret for hvordan vi skal få til det grønne skiftet, hvis vi står uten kompetente folk. Fram mot 2035 vil Norge ha behov for opp mot 90 000 nye fagarbeidere, viser analyser fra Statistisk sentralbyrå. Dersom utviklingen ikke snur, kan dette få alvorlige følger for norsk næringsliv i fremtiden.

Behov for flere jenter

Da må vi motivere den halvparten av ungdomskullene som er i stort mindretall på de tekniske yrkesfagene til å vurdere mulighetene som ligger der. Økt rekruttering av jenter til håndverks- og yrkesfagene vil bremse den voksende mangelen på yrkesfaglig kompetanse i Norge.

Norge har et kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked, der jenter oftere velger fag innenfor undervisning, helse, pleie og omsorg. Det er bra, vi trenger alle hender i arbeid også i disse sektorene. Men, vi trenger også jentene innenfor håndverksfag, industri og teknologi, og der er det mange spennende fagutdanninger å velge.

Trenger flere kloke hoder

Heldigvis blir det flere og flere jenter. Jeg er jevnlig på besøk på arbeidsplasser rundt om i landet. Stadig oftere møter jeg unge jenter som har tatt fagbrev i teknologi- og industrifag. Det er alltid spennende å høre om deres erfaringer. De aller fleste forteller at de er glade for yrkesvalget og at de trives i jobben.

Mange jenter er opptatt av klimaspørsmålet og grønn omstilling. De som virkelig kommer til å gjøre en forskjell for om vi når klimamålet er de som faktisk skal gjennomføre omstillingen. Utvikle og bygge batteriene som skal overta for fossil energi. Utvikle og bygge det som trengs for å utnytte energien i havvinden. Kanskje også bølgeenergi i fremtiden. Mineraler vi har mye av i Norge har i seg muligheter som vi ikke en gang kjenner til. Alt dette skal vi løse, da må flere kloke hoder og flittige hender velge utdanninger som kan jobbe med dette.

Kan gjøre en forskjell

Om Norge skal nå klimamålene og lykkes med å videreutvikle industrien og energiproduksjon, og samtidig realisere planene for etablering av ny industri, er tilgang på nødvendig kunnskap og kompetanse avgjørende. Her kan jenter gjøre en forskjell.

Så skal ikke jenter oppleve at de må velge disse fagene av plikt. Først og fremst bør de velge det fordi det gir mange muligheter for spennende jobber og fordi det er gøy! De som velger yrkesfag har dessuten fordelen av at det er kort vei fra skolepulten og ut i arbeidslivet, kort vei fra teori til praksis. Kort vei til problemløsning. Også er det viktig, helt på tampen, å minne om at gutta trengs i de yrkesfagene som er jentedominerte. I helse, pleie og omsorg er det også behov for kjønnsmangfold, på samme måte som vi trenger det i industrien og energisektoren.

Tekst: Peggy Hessen Følsvik

Next article