Skip to main content
Home » Kvinner i yrkesfag » På sporet av drømmejobben
Sponset

Solide lokførere er ryggraden i en velfungerende jernbane. Etter bare ett år på Norsk fagskole for lokomotivførere kan du få en meningsfull og trygg arbeidsplass med fantastisk utsikt og bra lønn.

Tog er en god og miljøvennlig måte å frakte passasjerer og gods på, og jernbane er et viktig satsingsområde i Norge. Behovet for mer effektive løsninger, økt kapasitet og kortere reisevei krever stadig flere kvalifiserte fagfolk. 

Malin og Elisabeth har nettopp startet i samme klasse på Lokførerskolen. Malin har fagbrev som energimontør og har jobbet ved jernbanen, mens Elisabeth har studiekompetanse og master, og har jobbet som lærer. Begge er ute etter nye utfordringer i yrkeslivet.

Elisabeth og Malin i en av skolens fullskala togsimulatorer. Foto: Atle Schaathun

Meningsfull jobb

– Hvorfor har dere søkt på Lokførerskolen?

Malin vet mye om arbeidet:

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe på jernbanen, og særlig som lokfører. Jobben er meningsfull, og jeg vil bære den yrkesstoltheten med løftet hode.

– Jeg gleder meg til å komme ut, sitte foran, kjøre og ha utsikt til flott og skiftende natur. Jeg tror lokfører passer meg bedre enn lærer, smiler Elisabeth.

Lokfører.
Den beste utsikten.

Dyktige lærere

– Hva er bra med skolen?

– At alle faglærere praktiserer yrket, poengterer Elisabeth.

– De er kjempedyktige, engasjerte, oppdaterte og gode rollemodeller for oss studenter.

Som tidligere lærer vet hun hva som skal til.

– At halve studietiden foregår ute på øvelseskjøring, trekker Malin fram.

– Og på skolen er det mye praktisk med simulatorer og opplæring med VR. De har til og med et eget togsett i bakgården som vi kan undersøke.

Oppfordrer kvinner til å søke

– Lokføreryrket er tradisjonelt svært mannsdominert. Er det noen grunn til at det skal være det?

– Blankt nei, sier de begge i kor.

– Er det tungt, har man hjelpemidler, og folk på jernbanen er inkluderende og vil gjerne ha flere kvinner. Jenter må få vite om mulighetene lokføreryrket gir allerede på ungdomsskolen, slik at de kan velge riktig. Vi oppfordrer alle kvinner til å søke på Lokførerskolen.

Fakta

– Landets eneste lokomotivførerutdanning.
– Ett år på heltid, eller halvannet år på nettbasert deltid.
– Halve tida foregår ute i sporet med erfaren kjørelærer.
– Opptak skjer på bakgrunn av videregående opplæring. Godkjente fagbrev gir tilleggspoeng.

Les mer på lokførerskolen.no

Av Maria Dahl

Next article