Home » Utdanning og jobb for fremtiden » Hva skal ditt bidrag være?
utdanning

Hva skal ditt bidrag være?

Mari Sundli Tveit, politisk direktør i NHO. Foto: Eva Helene Storm Hanssen, Moment Studio

– Nå må vi brette opp ermene. Vi skal gjenreise samfunnet, vi skal nå bærekraftsmålene og vi skal løse klimakrisen på én gang. Når du velger utdanning, tenk på hva ditt bidrag skal være, gå for noe du brenner for og sikre deg en kompetanse som arbeidslivet trenger, sier politisk direktør i NHO, Mari Sundli Tveit.

Vi har startet på et tiår der norske bedrifter deltar i et kappløp i omstilling, teknologi og jobbskaping. Vi fikk pandemien og en knekt økonomi på toppen, som bare har forsterket behovet for verdiskaping. Mer enn noen gang trenger vi kompetanse for å løse utfordringene som ligger foran oss.

– Det er kompetanse som skal ta oss videre herfra, kompetanse som får samfunnet opp og fram igjen. Skal vi få til de store samfunnsendringene og utnytte de teknologiske mulighetene trenger vi kompetanse på alle områder, sier Sundli Tveit.

– Vi har også et stort behov for ferdigheter som tverrfaglighet, entreprenørskap, kreativitet og samarbeid. Faglig tyngde kombinert med dette vil blir avgjørende fremover.

Finn din rolle i det store oppdraget

Hun oppmuntrer unge til å tenke hvordan de vil bidra til å løse samfunnets utfordringer, og ta en utdanning som matcher.

– Det er om å gjøre å få det du er interessert i til å være ditt kraftfulle bidrag til gjenreisning og omstilling. Still deg spørsmålet: Hva skal jeg bruke kreftene mine på i arbeidslivet? Vi trenger deg som tenker stort, som kan være banebrytende. Kloden står på spill, hva skal ditt bidrag være? Om alle kan være tunet inn på det store oppdraget, så klarer vi sammen å nå bærekraftsmålene og løse klimakrisen.

– Evnen til å bidra til endring, tenke ut av boksen, bryne seg på nye problemstillinger – det er viktig i dag og blir enda viktigere framover.

Sørg for at du blir attraktiv

– Og sørg for at du har en kompetanse som er etterspurt. Det vil bli nøkkelen inn.

Sundli Tveit viser til utdanninginstitusjoner som har et tett samarbeid med næringslivet, som Universitetet i Sørøst-Norge. De har et samarbeid med Kongsberg Gruppen, som sikrer studentene kompetanse som arbeidslivet har bruk for.

– Da får du ikke bare en jobb som passer deg, men som også passer samfunnet. Du sikrer at du blir attraktiv for arbeidsmarkedet, og at du også får brukt kunnskapen din. Mange utdanningsinstitusjoner er flinke til å utvikle studieprogrammer sammen med næringslivet. Dette er noe jeg ville sett etter ved valg av utdanning.

Tren på å jobbe i team

I løpet av studiet trenger studentene også å få erfaring med å jobbe i tverrfaglige team, mener Sundli Tveit. Dette er noe hun etterlyser på studiesteder.

– De skal ha brynet seg på samarbeid på tvers av fag før de kommer ut i jobb. Vi skal jobbe med store komplekse samfunnsutfordringer i årene som kommer. Vi må jobbe på tvers av sektorer, på tvers av fag. Vi får ikke et digitalt samfunn med bare teknologer, vi må ha samfunnsvitere, pedagoger, jurister.

– Ingen kan jobbe alene på sin tue, vi trenger team som ser hvordan alt henger sammen. Det er et helt samfunn som skal endre seg, og da trenger vi å jobbe sammen.

Av Eva-Charlotte Stenset, Senior kommunikasjonsrådgiver NHO

Neste artikkel