Home » Utdanning og jobb for fremtiden » Kunsten å stikke seg frem som jobbsøker og lærling
Utdanning og jobb for fremtiden

Kunsten å stikke seg frem som jobbsøker og lærling

foto: Pexels

Å skille seg positivt ut blant mange søkere kan være vanskelig, spesielt i perioder med stor konkurranse. Dette har både elever på jakt etter lærlingplass og arbeidssøkere fått erfare de siste årene. Da kan det være godt å vite at en kan få hjelp til å lykkes. 

Viktig at unge får lærlingplass

Det finnes et bredt yrkesfaglig tilbud på videregående skole i dag. Fra høsten 2020 tilbys det ti utdanningsprogram som alle har flere tilknyttede programområder. Teknologi- og industrifag har for eksempel totalt ni programområder under seg, som spenner fra maritime fag og kjemiprosess- og laboratoriefag til transport og logistikk. Til felles for all yrkesfaglig utdannelse er at det innebærer opplæring på både skole og i såkalt lærebedrift. Det er først etter fullført lærlingperiode at en vil mottatt fagbrev eller svennebrev og dermed regnes som faglært.

De som velger yrkesfaglig utdanning er likevel ikke garantert lærlingplass. I følge opplæringskontoret SmartEmploy fikk så mange som 22% av elevene under yrkesfaglig utdanning ikke lærlingplass i 2019. I 2020 var andelen enda litt høyere. På selskapets nettside pekes det på flere mulige årsaker. Spesielt nevnes utfordringen flere elever har med å presentere kompetansen sin overfor aktuelle bedrifter. I tillegg er det mange bedrifter som ikke er klar over fordelene ved å bli en lærebedrift.

Med dette som bakgrunn fungerer SmartEmploy som en matching-portal som skal gjøre det enklere for lærlinger og bedrifter å finne hverandre. De hjelper med å skape et helhetlig bilde av den enkelte elevs personlige og faglige styrker og jobber også med rekruttering av nye lærebedrifter.

Foto: Pexels

Fra lærling til arbeidssøker

Etter fullført lærlingperiode sitter en med spesialisert kunnskap innenfor eget felt. Generelt er faglærte etterspurt i Norge, og mange opplever det som enkelt å finne relevant arbeid raskt. En av dem er Petter Hansen, som fikk fagbrev som logistikkoperatør for to år siden. Kort tid etter ble han tilbudt jobb – hos tre ulike arbeidsgivere. Han forteller at det føltes fint å erfare at kompetansen hans var etterspurt. Etter å ha jobbet med bagasjelogistikk på flyplass de siste par årene, er han nå på utkikk etter nytt arbeid. Spesielt har han fattet interesse for arbeid i flyttebyrå, som Majoren Flyttebyrå, et flyttebyrå i Oslo, hvor han ville få god bruk for kunnskapen om sikker og effektiv transport av varer.

Samtidig som mange faglærte raskt finner arbeid, er det ingen garanti. I enkelte bransjer er det større konkurranse enn i andre. De med svært smale yrkestitler, som kostymesyer eller tekstilrenser, kan oppleve å bruke tid på å finne en ledig stilling innen eget felt.

Hjelp med å sikre drømmejobben

Å finne jobb kan være utfordrende, uansett om en har fagbrev, bachelor, master eller annen utdannings- og erfaringsbakgrunn. Tallet på arbeidsledige har gått opp under koronapandemien, og det vil trolig ta flere år før vi er tilbake til samme nivå som i 2019.

– Når arbeidsmarkedet er presset, blir det desto viktigere å skille seg positivt ut blant andre søkere, forteller Andre Myhren, daglig leder i CVGuru, et selskap som skreddersyr søknadspapirer på bestilling fra kunder når de skal søke jobb.

Myhren mener at arbeidsgivere i dag forventer godt utarbeidede CV-er og søknader, og at mange arbeidssøkere ikke leverer i tråd med forventningene. Dette bekreftes av Kjell Amund Bergheim, daglig leder av Lån for deg, en portal som hjelper nordmenn med sammenligning av forbrukslån. Som daglig leder har han lest mange søknader, fra alt fra IT-utviklere til digitale markedsførere. Han har merket seg at det er lett å miste interessen for kandidater som leverer lite gjennomarbeidede søknadsdokumenter, selv når de har den etterspurte kompetansen. 

– Sånn er det for de aller fleste arbeidsgivere, kan André Myhren i CVGuru bekrefte. Han har mange eksempler på kunder som har blitt lagt merke til av arbeidsgivere og kalt inn på intervjuer etter å ha fått hjelp med CV og søknad. Myhren forteller at det i blant bare trengs små justeringer for å treffe stillingsutlysningen og trekke frem relevante deler fra egen kompetanse.

– CV og søknad er to sjangre som ikke alle synes er enkle å mestre. Samtidig vet vi at presise søknadsdokumenter kan være helt nødvendig for å sikre drømmejobben. Derfor er det fint å tilby arbeidssøkere hjelp fra erfarne skribenter.

Tekst: redaksjonen

Neste artikkel