Skip to main content
Home » Utdanning og jobb for fremtiden » Vant utdanningspris på 150.000 kroner
Sponset

Sindre Gjøystdal og Arnstein Fedøy har én ting til felles. De har begge vunnet Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) sin utdanningspris for sine studentoppgaver. Den neste vinneren kan bli deg. Hvis du har en god studentoppgave innen ledelse eller teknikk, kan du søke prisen innen 1. oktober 2020.

Forbundet for Ledelse og Teknikk er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO) og organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping i bedriften. FLT er det forbundet som er best på etter- og videreutdanning, og vi tilbyr våre medlemmer gratis etter- og videreutdanning gjennom egen ordning. Siden etter- og videreutdanning er viktig for oss, deler vi hvert år ut en utdanningspris til noen som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning.

Anerkjennelse og penger på kontoen

Alle studenter med oppgaver innen teknikk, ledelse, økonomi og organisasjon kan søke utdanningsprisen. Det er utdanningsinstitusjonen som må nominere oppgaven, hvis du vil søke prisen må du ta kontakt med dem først. Les mer om hvordan du søker.

Du trenger ikke være medlem av FLT for å søke utdanningsprisen, men det kan lønne seg på andre måter. Et medlemskap i FLT gir deg tilgang på gunstige lån og forsikringsordninger, og vi hjelper deg om du har problemer på jobben. I tillegg får våre medlemmer mulighet for gratis etter- og videreutdanning. Les mer om medlemsfordeler og bli medlem nå.

Det siste kom Sindre Gjøystdal til gode. Da han ble ferdig meg med mastergraden sin gjennom FLTs etter- og videreutdanningsordning, søkte han utdanningsprisen og vant. For Sindre bidro utdanningsprisen til penger på sparekontoen og ny jobb.

I 2019 vant studenter fra Fagskolen Innlandet og Høgskolen på Vestlandet utdanningsprisen. Arnstein Fedøy skrev sin masteroppgave om sikring av sprinkelanlegg. Han ble tipset av veilederen sin om prisen. Han søkte og vant. Pengene fra prisen har han god nytte av i arbeidet med fagbok basert på masteroppgaven.

Av Marit Gabler, kommunikasjonsrådigver Forbundet for Ledelse og Teknikk

Next article