Home » Velg fagutdanning » En lys fremtid for de med høyere yrkesfaglig utdanning
Velg fagutdanning

En lys fremtid for de med høyere yrkesfaglig utdanning

Gjennom hele studiet har studentene tett dialog med lærerne, og de som underviser har solid bransjeerfaring innen sine emner. Foto: Tom A. Kolstad

Hvordan fremtidens Norge ser ut, kommer an på hvordan du ser på det. Du kan velge å se de store miljøutfordringene, eldrebølgen som er på vei og jobbene som vil bli erstattet av roboter. Eller du kan velge å se på alt disse forandringene vil føre med seg, alle mulighetene som åpnes, og løsninger som noen må sette ut i live. Uansett hvilke utfordringer vi står overfor, må de møtes med mer spesialkunnskap av fagarbeidere med en høyere yrkesfaglig utdanning.

Arbeidslivets skole

Høyere yrkesfaglig utdanning får man på en fagskole. Fagskoleutdanning er en praktisk høyere utdanning som ligger sammen med høyskole- og universitetsutdanninger på tertiært nivå i utdanningssystemet. Studiene tas både på hel- og deltid, nettbasert og med kortere modulprogram tilpasset arbeidslivets behov. Og behovet for høyere yrkesfaglig utdanning er stort i tiden som kommer.

Fagskolene er unike

Fagskolene er et yrkesrettet alternativ, hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Teori kombinert med praksis. Tverrfaglig prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i utdanningene, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt. Ofte forbundet med studentenes egen arbeidsplass.  

Med en fagskoleutdanning, får man kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og som danner grunnlaget for en spennende karriere.

Gjennom hele studiet har studentene tett dialog med lærerne, og de som underviser har solid bransjeerfaring innen sine emner. Nærhet og relevans til arbeidslivet er en forutsetning. Studentene kombinerer teori med praksis gjennom virkelighetsnære utfordringer basert på arbeidslivets behov.

Livslang læring

Korte og spissede utdanninger med studiepoeng er på vei til å bli den nye normalen. Relevant teori og praksis knyttes sammen for å øke kompetansenivået innenfor det aktuelle fagfeltet. Utdanningen er ferskvare og kan brukes med en gang. Enten du jobber i butikk, i industrien, helsevesen, på lager eller i administrasjon; fagskoleutdanninger er for alle.

Fagskolene på Østlandet

Fagskolene på Østlandet er en samarbeidsorganisasjon for de største og viktigste fagskolene i regionen, der Fagskolen Vestfold og Telemark, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo og Fagskolen i Viken har samordnet informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter under en felles paraply. 

Fagskolene står høyt på agendaen i det politiske ordskiftet om dagen. Det synes å være bred enighet om at høyere yrkesfaglig utdanning vil spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Arbeidslivet må møte klima- og miljøutfordringer med ny teknologi, men også med smarte og praktiske medarbeidere. Norsk arbeidsliv er avhengig av dyktige fagfolk med en høyere yrkesfaglig utdanning.

Tekst: Fagskolen Innlandet

Neste artikkel