Home » Velg fagutdanning » Fagskole gir uante muligheter
Velg fagutdanning

Fagskole gir uante muligheter

Foto: Unsplash

I senere år er det blitt stadig tydeligere at Norge har et økende underskudd på faglærte på en rekke områder, og at yrkeserfaring alene ikke alltid er nok. Elever med generell studiekompetanse har uendelige valgmuligheter etter videregående, men ikke alle er oppmerksom på at også ungdom med fagbrev eller relevant yrkeserfaring også har mulighet til å ta det neste steget.

Fagskole, heter alternativet, som gir høyere utdanning som er yrkesrettet, på nivået over, og ofte bygget på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Siden 2018 har fagskoleutdanningen hatt status som høyere yrkesfaglig utdanning, med et halvt til to års studieforløp.

Det hersker en bred misforståelse om at opptak ved fagskolene krever fagbrev, for det er altså ikke tilfellet. Fagskolene i Norge gir også adgang for studenter med generell studiekompetanse eller realkompetanse, og reguleres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Flere av dem tilbyr også deltids- eller nettbaserte studier, som fint lar seg kombinere med jobb og familie.

Jevn økning av studenter

Personer med fagskoleutdanning besitter en kombinasjon av praktisk og teoretisk kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. I arbeidslivet er det en rekke spesialiserte kompetansebehov som best løses gjennom en kortere, praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning.

Det er per i dag 76 offentlige og private fagskoler i landet, og i løpet av de fem siste årene har studentmassen økt fra drøyt 15 000 i 2016, til over 23 000 i fjor. Ved årets opptak var det 35 prosent flere som fikk tilbud om studieplass, sammenlignet med i fjor.

Gir studiepoeng

Per i dag har studenter på videregående nivå tilbud om 200 forskjellige fagbrev, av hvilke mange ennå mangler sitt motsvar innen høyere utdanning. Det kan være vanskelig å få det fulle overblikket over tilgjengelige fagkretser, men et «fagskole»-søk på utdanning.no kan fort peke deg i riktig retning.

Det kan også være verdt å merke seg at studiene gir studiepoeng, i mange tilfeller med anledning til å fortsette med en bachelor. Studenter med mellom 60 og 90 studiepoeng (ett til halvannet år) kvalifiserer for en fagskolegrad.

Fagskolerådet og LO arbeider aktivt for å øke studentenes status, blant annet med forslag om å innføre faghøgskole-betegnelsen, men det gjenstår nok ennå litt før de vinner aksept for den bestrebelsen.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel