Home » Velg fagutdanning » Veien til lastebillivet
Velg fagutdanning

Veien til lastebillivet

lastebil
lastebil
Foto: Shutterstock

Reis Norge på langs som en av de 1000 nye lastebilsjåførene landet trenger hvert år.

NHO Transport forteller at det er behov for 1000 nye yrkessjåfører hvert år, og at dette behovet er spredt utover hele landet. Uansett hvor man bor i landet, vil man kunne finne arbeid som yrkessjåfør nær hjembyen. Utdanningen er forholdsvis kortvarig, og kan være en effektiv måte å finne seg arbeid i et utfordrende arbeidsmarked.

Å anskaffe lastebillappen er kostbart, men det finnes støtteordninger og lånemuligheter som gjør prisen overkommelig. Gitt denne høye etterspørselen, er det en investering man vil kunne tjene tilbake på relativt raskt.

Lastebillappen og yrkessjåførbevis

Det finnes to ulike lastebilklasser. Dette er C og CE, hvorav førstnevnte tilsvarer lastebil og sistnevnte tilsvarer lastebil med tilhenger, som også kalles vogntog. Forskjellen mellom de to er at C har en øvre vektgrense på 750 kg på tilhengeren man kan trekke. CE har ingen øvre grense. Med begge får man også førerrett til traktor, høyhastighetstraktor og motorredskap. Begge klassene har en aldersgrense på 21 år, med mindre man tar lappen i forbindelse med å utdanne seg som yrkessjåfør.

Å ta lastebillappen er ikke automatisk det samme som å utdanne seg som yrkessjåfør. Dersom man vil transportere personer eller gods mot betaling, er man nødt til å fullføre og bestå et eget yrkessjåførkurs. Dette tar 140 timer og avsluttes med en teoretisk prøve. Dersom man vil fortsette som lastebilsjåfør i mange år, må man også belage seg på å måtte gjennomføre et etterutdanningskurs på 35 timer hvert femte år. 

Lån og støtte

Å utdanne seg for å være yrkessjåfør er som sagt ikke billig. Kjøresmart.no skriver at det koster omtrentlig 100.000 kroner å få både relevant førerkort og yrkessjåførbevis. Før måtte yrkessjåfører ta opp dyre, private lån for å dekke disse utgiftene, men i dag har vi Lånekassen og NAV som kan stille med lån og støtte. Regjeringen ønsker å fullfinansiere lastebilutdannelse, slik at de som står utenfor i arbeidslivet skal få seg jobb, selv de som etterutdanner seg.

Av Cathrine Solemslie Sæther

Neste artikkel