Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Fagskole-utdannede ekstremt attraktive på arbeidsmarkedet
Velg fagutdanning

Fagskole-utdannede ekstremt attraktive på arbeidsmarkedet

Det som skiller fagskole- utdanningen fra annen utdanning, er at det er lovfestet at fagskole- utdanningen skal gi kompetanse du skal kunne ta i bruk i arbeidslivet fra dag én, uten videre opplæring. Foto: Unsplash

Norge og verden står overfor store utfordringer forbundet med klima, digitalisering, sikkerhet og helse. Behovet for kompetent personell med en høyere yrkesfaglig utdanning er skrikende.

Undersøkelser NHO har gjennomført blant sine medlemsbedrifter, viser at de i dag mangler 11 400 nyansatte med fagskoleutdanning, på toppen av det store underskuddet på ansatte med fagbrev.

– Tall og rapporter fra SSB, Kompetansebehovs-utvalget og andre tyder også på at disse tallene kommer til å vokse, i takt med etterspørselen i den digitale og grønne omstillingen i næringslivet, mener Tord Hauge, leder i Nasjonalt fagskoleråd, og rådgiver i NHO.

Tord Hauge

Leder i Nasjonalt fagskoleråd

Arbeidsrelevant kompetanse

 – De som tar fagskole, som altså er en høyere yrkesfaglig utdanning, bedrer sin egen attraktivitet på arbeidsmarkedet betraktelig, med høy praktisk kompetanse på fagområdet de har valgt, og gode muligheter for å bidra til endring, så vel som til å utvikle egen kompetanse underveis.

– Har du først sikret deg et fagbrev, har du de aller beste forutsetninger for å ta en høyere yrkesfaglig utdanning, med mulighet for ytterligere spesialisering, som gjør deg til en svært dyktig arbeidstager, med praktisk og arbeidsrelevant kompetanse.

Tord forteller at opptakskravene til fagskolene varierer noe.

– Det vanligste er et fagbrev i bånn, men vi ser at mange også får plass med generell studiekompetanse eller høyere utdanning, som for eksempel bachelor og master, som ser at de har behov for en mer arbeidsrelevant og praktisk kompetanse. Fagskolesektoren er mangfoldig, med mange ulike tilbud, både for studenter med og uten fagbrev, presiserer han.

– En fagskole-utdanning er meget attraktivt på arbeidsmarkedet i seg selv, samtidig eksisterer det også muligheter slik som Stord-modellen der en med en høyere fagskole-grad kan ta en bachelor på bare to år. Kombinasjonen av praktisk og teoretisk kompetanse er ettertraktet vet vi.

Kan brukes fra dag én

– Det som skiller fagskole-utdanningen fra annen utdanning, er at det er lovfestet at fagskole-utdanningen skal gi kompetanse du skal kunne ta i bruk i arbeidslivet fra dag én, uten videre opplæring. Dermed får du en kompetanse og en utdanning det er bruk for i arbeidslivet med en gang.

Blant NHOs medlemsbedrifter rapporteres det at vi finner 51 prosent av rekrutteringsbehovet for fagskole-utdannede innen naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag. Én tredjedel av dem trenger folk i de økonomiske og administrative fagene.

– I tillegg ser vi et økende behov for høyere yrkesfaglig utdannede i helsesektoren, men også i en rekke andre bransjer. Nå som verden står foran store utfordringer knyttet til klima, miljø og det grønne skiftet, digitalisering og sikkerhet, kommer vi til å være helt avhengige av dyktige fagfolk med en høyere yrkesfaglig utdanning.

Av Jarle Petterson

Next article