Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Fagskolen i Agder – Et trygt utdanningsvalg
Sponset

Klassekameratene Steffen Kristiansen (39) og Kjetil Mikaelsen (40) har mye til felles: De er i samme alder, er heltidsansatte med arbeidserfaring fra samme sted, er familiefedre, og tar deltidsstudier i prosessteknikk på Fagskolen i Agder som skal sikre dem en lys fremtid.

Steffen Kristiansen opplever at muligheten til å få en dypere forståelse av fagene er noe av det mest positive ved å kunne studere ved siden av jobben.

– Utdanningen er mer enn rett fra en lærebok. Gjennom studiene opparbeider jeg meg mye kompetanse og kunnskap, og ser fagene med andre øyne. Jeg får en dypere forståelse og videreutvikler meg som ressurs for bedriften du jobber i, sier Steffen.

Fagbrev og fagskoleløpet betyr alt

For Kjetil Mikalensen var fagskolen et krav og en forutsetning for at bedriften ville gi ham jobben, og han ser at studiet har stor relevans for jobben han har. Det er han glad for.

– Det er tungt å studere ved siden av jobben, men det at utgangspunktet er i praktisk yrkeserfaring istedenfor et rent akademisk løp, gjør det lettere for meg. Fagskoleutdanning kombinert med noen års yrkeserfaring er attraktivt i markedet. Vi er vel så attraktive som kandidater med ren ingeniørutdanning fra universitetet, sier Kjetil.

Utvikler særlig god faglig dyktighet

­– Det at Steffen og Kjetil allerede har jobbet innenfor prosessindustri, gir dem begge et unikt utgangspinkt for å studere faget videre, sier Johan Olav Brakestad (54). Han er lektor og fagansvarlig for elektro og automasjon ved Fagskolen i Agder.
– På fagskolen bygger studentene på kunnskapen fra fagbrev og praktisk utdanning.

Ved fagskolen lærer de å designe, planlegge og gjennomføre faglig arbeid innen de grunnleggende teknologiske endringene som samfunnet står overfor. Her er blant annet elektrifisering, digitalisering, automatisering, nye byggemetoder og oppdaterte arbeidsformer sentrale elementer.

– Hvis vi skal lykkes med å håndtere de grønne teknologiskiftene i praksis, kommer våre kandidater til å være spesielt nyttige og viktige. De har så mange knagger å henge faget sitt på. Dermed utvikler de svært ofte særlig god faglig dyktighet i sine arbeider, avslutter Johan Olav Brakestad.

Kompetanse for fremtiden

Fagskolen i Agder tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor maritimhelse og tekniske fag. Motivet for å studere her, kan være et ønske om faglig påfyll i forhold til den jobben man har. Andre søker fagskolen, fordi de ønsker andre stillinger med andre kompetansekrav, innen eget fagfelt.

På https://www.samordnaopptak.no  kan du søke opptak på fagskoler over hele landet. Du trenger relevant fagbrev, eller tilsvarende realkompetanse.

Av Anett Kilén

Next article