Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Fremtiden er modulbasert – med korte og spissede utdanninger
Sponset

Enten vi vil eller ikke, er tida hvor vi utdannet oss frem til midten av tjueåra, for deretter å jobbe frem til pensjonisttilværelsen over.

Trepartssamarbeidet

Korte og spissede utdanninger som går over noen uker blir den nye normalen. Teori og praksis knyttes sammen for å øke kompetansenivået innenfor konkrete fagfelt. Akkurat det man trenger, kombinert med ny kunnskap på andre områder. Utdanningen er blitt ferskvare og skal brukes i arbeidslivet umiddelbart. Enten du jobber i butikk, i industrien, helsevesen, på lager eller i administrasjon; modulbasert utdanning er for alle.

Hvorfor modulbasert utdanningsløp?

I dagens arbeidsliv har man ikke råd til å miste noen! Alle hender må forbli i arbeid lengst mulig, i tillegg knytte til oss de som i dag står utenfor. Det er fornybart potensiale i oss alle, og livslang læring blir standarden. Fremover skal vi stå i jobb lengst mulig, og med kontinuerlig kompetansepåfyll.

Teknologien og utviklinga går fort. Derfor trengs perspektivet å lære gjennom hele livet. Med et modulbasert utdanningsløp er terskelen lav for å komme i gang.

Velg en høyere yrkesfaglig utdanning!

Les mer om studiene på:

Modulbasert kompetanseheving for alle

Enten man er uten formell utdannelse, har et fagbrev, bachelor eller en master. Kort eller lang erfaring. Ønsker man spisskompetanse, være seg innen logistikk, bærekraft, ledelse eller økonomistyring, finnes det aktuelle moduler. Korte løp hvor relevant teori knyttes sammen med praksis, og med spisskompetanse fra arbeidslivet som veiledere. 

Arbeidslivets skole

Flere deler av Norge har en utfordrende demografi i forhold til alder og utdanning. En situasjon som bare vil eskalere de nærmeste årene. Men det vi har er knallgode fagarbeidere, og det er her det store potensialet ligger!

Fagskolen Innlandet er en pioner på området med modulutdanninger. Med en rask utvikling av gratis korte utdanningsløp, kan vi sørge for at folk står i arbeide lengst mulig – fordi de kan, og fordi de vil.

Fremtiden er modulbasert!

Tekst: Frode Iversen

Next article