Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Industrien trenger ungdommen!
Utdanning og jobb for fremtiden

Industrien trenger ungdommen!

Foto: Norsk Industri

Dersom barn og unge tidlig fatter interesse for digitalisering, automatisering, teknologi, miljø og industri, vil det gi oss et konkurransefortrinn i verden.

– Vi ønsker å rekruttere barn og unge tidlig for å få de interessert i teknologi og miljø og vise hvilke spennende muligheter jobber i industrien gir. For å få til det, må vi møte ungdommen der de er, og tilby oppdaterte lærerplaner, sier rådgiver i organisasjonsavdelingen i Norsk Industri, Tone Belsby.

Norsk Industri er NHOs største landsforening. De organiserer i overkant av 3 000 bedrifter med rundt 130 000 ansatte, og i disse dager har Tones avdeling satt fokus på å få flere unge til å velge yrkesfaglig utdannelse.

Vellykkede kampanjer gir resultater

Vi har hatt en del kampanjer siden 2017 som retter seg mot ungdom og også spesifikt mot jenter. Vi så en nedgang i søkertallene til utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag og satte fokus på dette. Dette ga resultater umiddelbart.

I kampanjene har Norsk Industri fått hjelp av et reklamebyrå til å treffe ungdommen der de er ved å bruke ulike influensere. YouTube-bloggeren, Hanna Martine, Fortnite-spiller Elias/ «KimePlays» er to av de som kommuniserte på ungdommens eget språk. Det resulterte i økte søkertall innenfor utdannelse i industrifag.

– Disse influenserne var på besøk i flere bedrifter og laget små filmer som de har vist på sin kanal. Med dette ønsker vi å skape en nysgjerrighet og interesse hos teknologiinteresserte og miljøbevisste ungdommer. Vil du gjøre noe for miljøet, ikke bare snakke om det? Velg teknologi – velg industri sier Tone.

Men hvorfor trenger vi ungdommen?

 – Alle snakker om det grønne skiftet og det finnes mange miljøbevisste ungdommer som ønsker å gjøre en forskjell. Vår jobb er å fronte bedriftene, som har et stort behov for folk i fremtiden, for å sikre kvalifisert arbeidskraft.

I følge Tone gir bedriftene innspill om hva slags behov de har, og læreplaner og opplæringsmateriell blir på denne måten oppdatert og er tilpasset næringslivet og bedriftenes behov.

Ingen studiegjeld

Når du står i valget mellom tradisjonell videregående skole (studiespesialisering) og en yrkesfaglig utdanning, er det flere faktorer som vurderes. Dersom du velger en yrkesfaglig utdannelse vil du kunne kombinere teori og praksis, i tillegg til at du får opplæring i en bedrift.

– Dette en fin vei som er populær hos bedrifter. Dersom du velger allmennfaglig videregående skole, må du gå videre på studier etter det. Ingeniører som kommer via et fagbrev har en mer praktisk tilnærming, og et fagbrev i hånden er et absolutt fortrinn, og så slipper de jo studiegjeld, sier Tone.

Hva med jenter bransjen?

– Flere av kampanjene vi har gjennomført, har rettet seg mot jenter, og resultatet uteble ikke. Mange tror at det er tunge løft innenfor industrifag, men mye foregår i kontrollrom i disse dager, så det er ingen grunn til at dette passer bedre for gutter enn for jenter, avslutter Tone Belsby.

Av Cathrine Naglestad

Next article