Home » Velg fagutdanning » Logistikkutdanning ved Fagskolen Innlandet – Spisset og praktisk
Sponset

Fagskolen Innlandet tilbyr logistikkutdanning som er skreddersydd arbeidslivets behov.

– Hos oss kan man ta enkeltvis, korte, spissede modulbaserte utdanninger eller et helt studium – på nett, hel- eller deltid. Mulighetene er mange og behovet i arbeidslivet er stort, sier Ruth Laeskogen Hoff, avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet. 

Ruth Laeskogen Hoff

Avdelingsleder Industriell teknologi og logistikk Fagskolen Innlandet

Logistikkfagskolen

Fagskolen Innlandet tilbyr en rekke ulike logistikkstudier med ulikt fokus. Verdikjede, digitalisering og automasjon. Innkjøp og bærekraft. Transportplanlegging. Lager- og terminalledelse, for å nevne noen. I tillegg tilbyr man korte spissende utdanningsmoduler i samarbeid med arbeidslivet, hvor utdanningene er spesielt tilrettelagt folk som allerede er i arbeid, og som vil øke sin kompetanse. 

Praktisk rettede oppgaver og bedriftsbesøk

Studiene ved en fagskole, og oppgavene som studentene skal løse, er gjerne knyttet opp mot bedriftene der de jobber. De er praktisk rettet og dermed vil student og arbeidsgiver umiddelbart få nytte av kompetanse heving og det å etterutdanne sine ansatte. 

– Studentene tar med en problemstilling fra sin arbeidsplass og jobber med den gjennom studiet, forklarer Hoff. 

Skolen benytter både bedriftsbesøk og gjesteforelesere med spisskompetanse i undervisningen.

– Vi knytter teori og praksis sammen. Vi legger inn spisskompetanse der det er behov. Vi går gjennom teorien først på dagen, så vil det komme en representant fra en bedrift som forteller hvordan ting løses i praksis, forteller hun videre.

Et stort behov

Logistikkforståelse har blitt essensielt i dagens arbeidsliv, enten det handler om vareflyt eller generell drift. Det å styre verdikjedene bedre, er avgjørende for bedriftens lønnsomhet. Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i alle bransjer.

– Logistikk handler om mer enn transport. Studentene skal gjennom studiet få en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer er viktige temaer i utdanningen, poengterer Hoff.

– Våre studier kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor. Vi opplever stor pågang fra både studenter og bedrifter med et behov for å løfte seg innenfor et svært viktig fagområde, avslutter Hoff.

Tekst: Frode Iversen

Neste artikkel