Home » Velg fagutdanning » Norge vil trenge flere fagarbeidere i fremtiden
Sponset

Årets kompetansebarometer viser til økende etterspørsel av fagarbeidere. Hos Lokførerskolen opplever de stor pågang av søkere.

– Jeg mener man bør velge yrkesfag for det gir mange jobbmuligheter etter utdanningen, mye læring gjennom praksis og er en kort utdanning hvor man kommer raskt ut i jobb, sier student ved Lokførerskolen, Celine Marie Andreassen.

Norsk fagskole for lokomotivførere ligger på Grorud i Oslo, og er en del av Jernbanedirektoratet. Skolen er en offentlig statlig godkjent fagskole som utdanner lokomotivførere for hele landet.

Trygg fremtid

En undersøkelse utført av NHO viser at seks av ti av medlemsbedriftene etterspør yrkesfaglig utdanning.

Andreassen valgte å søke fordi det virket spennende å kjøre tog, men også fordi lokomotivførere har gode lønnsbetingelser, sikker jobb og ventes å gi god arbeidstrygghet i fremtiden.

– Jeg er fast ansatt i Spordrift hvor jeg kjører arbeidstog på Nordlandsbanen, sier hun og understreker at hun forventer mye ansvar og ser frem til spennende arbeidsoppgaver.

Hva er det beste med utdanningsløpet? 

– Det beste med lokførerskolen syns jeg er blandingen mellom praksis og teoretisk undervisning, engasjerte lærere og godt klassemiljø.

Godt miljø i bransjen  

Andreassen er i en gunstig situasjon siden hun allerede er ansatt i en bedrift. Dette er ikke tilfellet for alle studentene. Skolen har søkere med ulik arbeidserfaring, og noen kommer rett fra den videregående skolen, enten med fagbrev eller spesiell studiekompetanse.

I fjor var det 620 søkere til 120 plasser.

Hvorfor ønsker dere å anspore flere til å velge å ta Lokførerskolen?

– Fordi dette kan sikre en kjempefin jobb i togbransjen som har et utrolig godt miljø, der folk alltid støtter og hjelper hverandre, sier rektor ved Lokførerskolen, Kai Erik Jensen.

Digital undervisning

Utdanningen er ettårig og veksler mellom teori og praksis i løpet av studietiden. Du må ha fylt 20 år for å kunne søke.

I utdanningsløpet har de også stor oppmerksomhet mot moderne opplæringsmetoder, og bruker flere digitale hjelpemidler i undervisningen.

– Mye av undervisningen på skolen skjer gjennom togsimulatorer og utprøvning i en trygg virtuell verden før studentene skal ut i sporet for å kjøre tog, sier Jensen.(

Lokførerskolen: På skolens område er det et fullt motorvognsett, fullskala simulatorer, ERTMS-simulatorer, virtuelle briller, modelljernbane og andre anlegg. Foto: Lokførerskolen

Studentene tilbringer halve studietiden med øvelseskjøring av tog.

Opptakskravet er minimum fullført og bestått videregående skole, enten med fagbrev eller studiekompetanse med matematikk og et annet realfag. I tillegg kreves det helsetest.

Lokomotivførerutdanningen er godkjent av NOKUT, og tilbyr ett studieløp på 60 studiepoeng.

Hvorfor bør flere velge yrkesfag?

– Dette gir praktisk og teoretisk kompetanse det er stort behov for i samfunnet. I tillegg gir det store muligheter for å få trygge jobber med god lønn, sier Jensen. 

Kan utdanningen brukes til noe annet?

– Nei, den kan i utgangspunktet bare kvalifiseres til å kjøre tog.

Av: Julie Malvik, [email protected]

Neste artikkel