Home » Velg fagutdanning » Slik vil TOOLS øke rekrutteringen til yrkesfag
Velg fagutdanning

Slik vil TOOLS øke rekrutteringen til yrkesfag

Foto: Getty Images

Samfunnets holdninger til yrkesfag hindrer rekruttering, mener Anders Olaussen hos TOOLS. TOOLS har derfor kastet seg inn i kampen for å motvirke denne utviklingen.

– Det at for få ungdommer velger yrkesfag kommer til å forsterke det kraftige underskuddet av håndverkere vi allerede har, sier Anders Olaussen, Markedskommunikasjon- og medieansvarlig hos TOOLS.

– Dette kan få store konsekvenser. Vi kan jo bare se hva som skjedde under pandemien. Da slet mange bedrifter med å få tak i håndverkere fordi grensene var stengt og det var ikke nok norske håndverkere å få tak i.

Vi har et holdningsproblem

– Yrkesfag har et altfor dårlig rennommé, og er ofte noe man anbefaler ungdommer som ikke har gode nok karakterer til å komme inn på høyere utdanning, eller som er skolelei.

– Så lenge ungdommen blir møtt med en slik holdning, vil vi aldri få bukt med problemet. Når jenter i tillegg blir fortalt at yrkesfag ikke er for dem, blir mengden vi kan rekruttere fra halvert, sier Olaussen.

TOOLS ønsker å bruke sin markedsposisjon til å snu utviklingen

TOOLS sitt brennende engasjement for rekruttering av håndverkere startet med at Olaussen har en bror som er elektrolærer, og som fortalte Anders hvilke utfordringer man har med å få ungdommer til å velge yrkesfag.

– Vi fremsnakker derfor yrkesfag til vår forretningsmessige målgruppe, som er foreldrene til dagens ungdom. Dette gjør vi ved å legge ut inspirerende artikler og videoer om ungdommer som jobber som håndverkere. Videre er vi hovedsponsor for WorldSkills Norway og sponsor for Norges Hyggeligste Håndverker.

– For å inspirere ungdommene har vi besøkt videregående skoler med en sveisesimulator og 3D-briller slik at ungdom kunne teste ut hvordan det er å være sveiser.

Yrkesfag er ikke en hindring mot å ta høyere utdannelse

Det å ta yrkesfag er ikke et hinder på veien mot høyere utdannelse. Tvert imot. De som etter å ha jobbet en stund som håndverkere, og ønsker å ta høyere utdannelse har en stor fordel ved at de kan knytte teori opp mot erfaring, sier Olaussen avslutningsvis.

Fakta

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.

Av Oddvar Meyer

Neste artikkel