Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Spennende karrieremuligheter for deg som liker fart på jobb
Sponset

I drift- og servicebransjen finnes det mange muligheter for deg som ønsker en praktisk og interessant jobb med mulighet for karriere. Ingen dag er lik, du får jobbe med flinke folk, bærekraft og digitalisering, og kreativiteten din vil bli satt stor pris på.

Mulighetene innen bransjen er mange og spennende. Felles for dem alle er at man yter tjenester som samfunnet er avhengig av for å fungere.

– Vi har for eksempel folk som jobber som kokker og ernæringskokker med mulighet til både å lage mat, men også utvikle menyer og konsepter. Vi har renholdsyrket der man kan starte fra skrætsj og jobbe seg til toppsjef, hvis du har talent. Og så har vi skadebegrensningsbransjen der vi trenger folk med håndverksbakgrunn, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør, Drift og Service i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør, Drift og Service i Næringslivets Hovedorganisasjon

Applaus for kreativitet

Innenfor bygningsdrift og eiendomsservice, vil man få ansvar for driften av bygg. Noe av jobben er planlagt, men du kan også planlegge din egen dag.

– Det legges opp til problemløsning og kreativitet. Ofte er det nettopp kreativiteten som gjør at en bedrift skiller seg ut, sier Silde.

Ønsker du å lære mer, ta videreutdanning eller bli leder, er veien kort. Du får mulighet til å vise frem både at du er en god fagperson og at du evner å ta større ansvar. Internasjonalt går fagområdene under navnet Facility Management eller FM, med flere utdanningsmuligheter i Norge.

– Noen av bedriftene er også internasjonale, da er det gode muligheter for internasjonal karriere, sier Silde.

Digitalisering og bærekraft

Direktøren trekker også frem digitalisering som en stor og spennende del av hverdagen i mange av yrkene.

– Mange vil nok bli overrasket over hvor mye digitale verktøy som er i bruk. Bedriftene kan bruke droner for å inspisere takene, og mange bygg har installert sensorer. Renholderne går med iPad på trallen, som viser hvordan de skal planlegge arbeidet, sier han.

Bærekraft, både sosial bærekraft og natur og miljø er viktig i alle yrkene.

– Bedriftene er en del av det grønne skiftet og opptatt av sirkulærøkonomi, samt at de er gode på inkludering og integrering. De tar godt vare på sine ansatte og vet hvordan de skal behandle folk for at det skal fungere, sier Silde.


Drift og servicebransjene er mangfoldige

  • Bygningsdrift og eiendomsservice
  • Renhold og hygiene
  • Skadebegrensning og -forebygging
  • Servering, mat og måltid
  • Skadedyrbekjempelse og kontroll
  • Konferanse-, kontor- og resepsjonstjenester
  • Urban FM – drift av smarte byer

Utdanningsmuligheter: Fagbrev, fagskole, høyskole og universitet samt livslang og karrierebyggende læring på jobb.


Av Marte Frimand

Next article