Home » Velg fagutdanning » Studiet som bidrar til at eldre får en verdig og aktiv alderdom
Sponset

Vi går en fremtid i møte med flere eldre og eldre som er syke. Denne oppgaven må vi løse med det samme antall hender som vi har i dag. Studiet «Aktiv omsorg for eldre» gir økt kompetanse om eldre og hvilke utfordringer vi står overfor.

– Et økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, og stadig høyere levealder medfører at helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer fremover. God kunnskap om dagens situasjon for eldre er viktig for å kunne løse oppgavene smartere, sier Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova.

Gry Ulvedalen

Rektor ved Fagskolen Diakonova

Ulvedalen forteller at de har hatt tett kontakt med sykehjem og kommuner for å se hvor de trenger å styrke kompetansen.

– Vi går også ett skritt lenger og tar pulsen på kommuner i desentraliserte områder. Vi ønsker å samarbeide om å tilby fleksible studier kommunene har behov for. Vi vil være nær der studentene har sitt daglige arbeid. Er dette aktuelt, er kommuner velkommen til å ta kontakt med oss, sier hun.

Tilrettelagt for deg i jobb

Studiet «Aktiv omsorg for eldre», som er et deltidsstudiet over to år, passer for deg som jobber innenfor eldreomsorgen. Andre året kan du velge å fordype deg i demens eller eldre med helseutfordringer. Undervisningen er nettbasert med noen samlinger. Det er lagt til rette for at ansatte kan arbeide ved siden av studier.  

– Dersom studenten har relevant arbeid, kan praksis gjennomføres på egen arbeidsplass, sier Tove Kittelsrud, faglig ansvarlig ved Fagskolen Diakonova.

Tove Kittelsrud

Faglig ansvarlig ved Fagskolen Diakonova

Tett oppfølging

Det legges stor vekt på tett oppfølging og veiledning av studentene. Selv om mesteparten av undervisningen foregår på nett, skal studentene kjenne seg godt ivaretatt.

– Noen har kanskje ikke gått på skole på veldig lenge og da er god og tett oppfølging viktig for både trivsel og det å lykkes, sier Kittelsrud.

– Vi er en verdibasert, livssynsåpen skole som ønsker å ta vare på studentene våre. Vi ønsker at studentene skal ha et helhetlig perspektiv ovenfor eldre. Da må vi ha det samme perspektivet på våre studenter, legger Ulvedalen til.

Nye, spennende studier

I fremtiden vil de utvide studietilbudet med flere relevante studier, særlig innen psykisk helse, rusavhengighet, klinisk vurderings- og handlingskompetanse, palliasjon og verdibasert ledelse, som de håper å tilby fra høsten 2024.

– Noen sykehjem tenker nytt på grunn av mangel på fagfolk og tar i bruk helsefagarbeidere som avdelingsledere på sykehjem. Da vil kompetanseheving bli viktig for å sikre at oppgavene blir utført på en god måte, sier Kittelsrud.

Utdanninger som svarer på samfunnets behov

Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter til kvalifisering og utvikling til flere. Det planlagte utdanningstilbudet i aktiv omsorg for eldre skal gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse-, omsorg- og velferdstjenestene.

Av Marte Frimand

Neste artikkel