Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Valgte høyere yrkesfaglig utdanning
Sponset

Lene-Mari Prøven og Marius Solstad Aarvik valgte yrkesrettet utdanning som voksne. Dette har gitt dem gode muligheter i arbeidslivet. 

Det var litt tilfeldig at Lene-Mari Prøven endte opp som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Lene Mari Prøven

Tidligere student ved «Reiser og opplevelser»,
Trøndelag høyere yrkesfagskole

– Jeg jobbet som selvstendig næringsdrivende tekstforfatter og fotograf og hadde mange oppdrag for kunder innen besøksnæringen. Studiet «Reiser og opplevelser» var dermed midt i blinken for å bygge opp mer kunnskap innenfor bærekraftig opplevelsesbasert reiseliv, sier hun.

Øker kompetansen

Prøven jobbet fullt ved siden av studiet, og teori og praksis var lagt opp slik at det ga nytteverdi fra første studieuke. Praksisen mellom fagene klarte hun å skreddersy inn i arbeidshverdagen. 

– Tidligere hadde jeg studert journalistikk og idrett, men jeg har hele tiden ment at det er viktig å øke kompetansen innen fagfeltet. Da jeg oppdaget høyere yrkesfaglig utdanning, fikk jeg øynene opp for hvor bra det er, sier hun.

Nye jobber

Planen var å fortsette på driften av firmaet, men i studietiden fikk hun tilbud om jobb som kommunikasjonsleder i Næringsforeningen i Værnesregionen. 

– Dette takket jeg ja til og har nå også bransjeansvar for reiseliv i regionen, sier hun. 

Selv om dette var et område hun hadde jobbet mye med, er hun ikke i tvil om at studiet har gjort henne bedre rustet for jobben. Etter studiene fikk hun også jobb som styreleder for Rypetoppen Adventurepark Meråker AS. 

– Studiet passer både for dem som driver bedrift innen reiselivsnæringen og dem som ønsker å starte opp en opplevelsesbedrifter eller vil jobbe med bærekraftige opplevelser, sier hun.

Moden for skolegang

Beliggenhet og positiv omtale gjorde at Marius Solstad Aarvik (28) valgte Trøndelag høyere yrkesfagskole da han skulle utdanne seg. 

Marius Solstad Aarvik

Tidligere student ved Dekksoffiserlinjen,
Trøndelag høyere yrkesfagskole

– Jeg hadde hørt mye godt om dekksoffiserlinjen fra tidligere kollegaer, sier han.

Han forteller at han var fulltidsstudent, men at han jobbet til sjøs i ferier. 

– Jeg hadde også jobbet en stund før jeg startet på studiet og syns det var en fordel for meg. Jeg var mer moden for skolegang og sikrere på at dette var det jeg ville gjøre. Da var det enklere å holde motivasjonen oppe, sier han.

Alle slags skip

Aarvik tror det var en fordel at han hadde litt erfaring og grunnleggende kunnskap om det han skulle studere. 

Etter studiene har han skolegang til å løse ut dekksoffisersertifikat 1, som er det høyeste sertifikatet på båt. 

– Det betyr at jeg kan føre alle slags skip, uansett størrelse, i hele verden. Jeg kan jobbe som styrmann, overstyrmann eller kaptein på skip, sier han.

Trøndelag høyere yrkesfagskole

– Er Trøndelags største offentlige fagskole
– Tilbyr yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag, maritime fag, helsefag, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag
– Har avdelinger i Rørvik, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Støren og Løkken Verk
– Har i overkant av 1 300 studenter
– Tilbyr både heltids- og deltidsstudier

Se hvilke utdanningsmuligheter som finnes for deg her: 
thyf.no

Av Katrine Andreassen

Next article