Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Yrkesfag – mulighetenes utdanning
Velg fagutdanning

Yrkesfag – mulighetenes utdanning

Foto: Getty Images

Stadig flere unge velger yrkesfag, og det med god grunn. Du kan velge mellom mange yrker med spennende muligheter. Faglærte har dokumentert evne til å delta i arbeidslivet, og har opparbeidet kompetanse der teori og praksis går hånd i hånd: «Du kan ikke bruke handa om du ikke kan bruke hodet».

Yrkesfaglig utdanning leder fram til nesten 200 ulike yrker med fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanser. Mange har hørt om yrker som frisør og tømrer, mens noen er mer ukjente som havbrukstekniker og dronefaget. Når bredden av yrkene er så stort, har arbeidslivet behov for alle typer mennesker.

Til alle tider har fagarbeidere vært gründere, og drevet innovasjon for å skape nye produkter og tjenester. Ja, de viktigste aktørene i det grønne skiftet har fag- eller svennebrev. Det finnes fysisk krevende yrker, og yrker som krever mental utholdenhet.

Mange myter

Mytene om yrkesfag er mange. Et eksempel er at yrkesfaglig utdanning er en blindvei, og at den utdannelsen vi starter på som 16-åringer fører til en jobb vi må ha resten av livet. Det er flere generasjoner siden vi gikk inn portene på den lokale fabrikken rett etter konfirmasjonen og arbeidet der til man ble pensjonert.

Fag- og svennebrev dokumenterer at du kan utføre selvstendig fagarbeid innen et bestemt yrke, men du kan også bruke opparbeidet kompetanse i andre bransjer. Noen blir prosjektledere, ansvarlig for opplæring, bedriftsledere eller starter egen virksomhet.

Ettertraktede jobber

Yrkesfag holder alle dørene åpne, også hvis du ønsker å ta høyere utdanning. Ingeniører med fagbrev i baklomma er ofte ettertraktet på arbeidsmarkedet, og vis du ønsker å lære bort til andre kan du bli yrkesfaglærer.

Har du en drøm om å utdanne deg eller å jobbe i utlandet er det mange muligheter som kan tilrettelegges i utdanningssystemet. En rekke norske bedrifter har norske ansatte i ulike land, det vil si at du kan treffe norske fagarbeidere nær sagt uansett hvilket land du besøker. Yrkesfaglig utdanning er som en universalnøkkel som åpner dører til arbeid i bransjer og utdanninger over hele verden.

Du kan få mange gode råd om utdanningsvalg på utdanningsmesser, internett, av foreldre, lærere, skolens rådgivere og andre. Ta gjerne kontakt med yrkesutøvere innenfor de yrkene du er nysgjerrig på eller tenker vil være det rette for deg. Etter å ha lyttet til de rådene du får er det viktig at du velger det som oppleves riktig for deg.

Gjennom yrkesfaglig utdanning lærer du å jobbe både praktisk og teoretisk. Dersom du i forkant ikke opplever deg som en praktiker lærer du å jobbe praktisk og om du ikke anser deg som teoretiker lærer du å jobbe med teori. Du opparbeider ferdigheter som er nyttig både på jobb og i livet ellers.

Yrkesfag åpnes utallige muligheter til en variert og spennende karriere!!

Velg yrkesfag hvis du vil:

– jobbe sammen med mennesker
– ha lønn under utdanning
– være del av gode faglige fellesskap med lange tradisjoner
– ligge i front av innovasjon og utvikling
– jobbe med faglige teoretiske utfordringer
– tilfredsstille kløa du har i henda
– bruke kroppen og være i bevegelse
– utvikle selvstendighet
– ha alle muligheter i verden – da er yrkesfaglig utdanning noe for deg.

Søkertall til yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 2021

– 1000 flere søkere til de yrkesfaglige enn til studieforberedende utdanningsprogram
– Møre og Romsdal + Nordland: over 60 prosent, og Oslo: 27 prosent søkere til yrkesfag
– 17 prosent av søkerne til helse- og oppvekstfag (HO) er menn
– 16,4 prosent av søkerne til teknologi- og industrifag (TEK) er kvinner
– For yrkesfag er det to år på skole og to år opplæring i bedrift, noen yrker har særløp med tre års opplæring i bedrift.
– 28 724 godkjente lærebedrifter i 2019-2020
– 2019 – 2020 ble det delt ut 26 500 fag- og svennebrev

Kilde: www.udir.no

Tekst: Oslo Met

Next article